👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första städerna

Skapad 2018-04-09 15:56 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola F – 9 Historia
För ungefär 5000 år sedan uppkom skriftspråket. Det var tack vare flodkulturerna vi har skriftspråk idag. Vi kommer i detta arbetsområde djupdyka i Mesopotamien, Egypten, Indus och Kina och lära dig mer om dessa!

Innehåll

 

Arbetsformer: I grupp, enskilt, föreläsningar, titta på klipp, diskussioner. 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

Du kan berätta om flodens betydelse för de tidiga civilisationerna.

Du kan ge exempel på likheter och skillnader mellan de forna civilisationerna med livet idag och de andra flodkulturerna. 

Du kan förklara begreppet civilisation och koppla det till forna civilisationer.

 

- Bedömning baseras på exempelvis: Muntlig redovisning, ni bedöms på de punkter ni ansvarat för. Samt den text ni skriver om hur ni jämför er flodkultur med en annan grupps flodkultur. 

- Tidsplan: V. 16 - 18

 

Se uppgiften för grupparbetet i uppgifter. 

Uppgifter

  • Flodkulturerna - gruppuppgift

Matriser

Hi
De första städerna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Ny rubrik

  • Hi  7-9   Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  • Hi  7-9   Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  • Hi  7-9   Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Ny rubrik

  • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3