Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kända författare genom tiderna

Skapad 2018-04-09 16:12 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Ni ska, i små grupper, arbeta med en känd författare. Ni ska ta reda på information om denne och läsa ett verk av författaren. Ni ska sedan presentera er författare muntligt inför resten av klassen.

Innehåll

Ta reda på information om en författare (se uppgift i classroom).

 

Gör en presentation med text, bild och ev. en ljudfilm, filmklipp eller liknande. Presentera för resten av klassen.

Uppgifter

 • Presentation om författare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Kända författare genom tiderna

F
E
C
A
Läsförståelse
Du når inte kunskapskravet i denna uppgift.
Du gör en enkel sammanfattning av textens innehåll som visar att du förstått det viktigaste i texten.
Du gör en utvecklad sammanfattning av textens innehåll som visar att du förstått texten.
Du gör en välutvecklad sammanfattning av textens innehåll som visar att du förstått texten väl.
Verket & upphovsmannen
Du når inte kunskapskravet i denna uppgift.
Du för enkla resonemang om verket med kopplingar till författaren och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Du för utvecklade resonemang om verket med kopplingar till författaren och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Du för välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till författaren och drar väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Söka, välja ut & sammanställa
Du når inte kunskapskravet i denna uppgift.
Du söker och sammanställer information från några olika källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du söker och sammanställer information från ett relativt varierat urval av källor och för då enkla och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du söker och sammanställer information från ett varierat urval av källor och för då enkla och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Du når inte kunskapskravet i denna uppgift.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck och medier
Du når inte kunskapskravet i denna uppgift.
I din presentation använder du text, bild och någon annan media så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt och gör så att du förstärker och levandegör ditt budskap.
I din presentation använder du text, bild och någon annan media så att de olika delarna samspelar på ett fungerande sätt och gör så att du förstärker och levandegör ditt budskap.
I din presentation använder du text, bild och någon annan media så att de olika delarna samspelar på ett väl fungerande sätt och gör så att du förstärker och levandegör ditt budskap.
Muntliga redogörelser
Du når inte kunskapskravet i denna uppgift.
Du förbereder och genomför en enkel muntlig presentation med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk. Du anpassar presentationen till viss del till syfte, mottagare och sammanhang.
Du förbereder och genomför en utvecklad muntlig presentation med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk. Du anpassar presentationen relativt väl till syfte, mottagare och sammanhang.
Du förbereder och genomför en välutvecklad muntlig presentation med väl fungerande struktur, innehåll och språk. Du anpassar presentationen väl till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: