Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati

Skapad 2018-04-09 16:23 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker: trygghet, självkänsla, empati och respekt

Innehåll

   Under februari-april arbetar vi på Linden med vårt återkommande tema "Empati" - att kunna uppfatta andras känslor och upplevelse av sin situation.

Avdelnings mål:

* Att barnen lära sig vilka känslor som finns

* Omsorg om och hänsyn till andra människor /Respekt för varandra

* Medkänsla och inlevelse i andras situation

* Trevligt bemötande

Aktivitet/Hur?

 Vi har valt att arbeta med bockserien "Tio små kompisar". Vi har valt ut två bock " Visa dina känslor" och " Vänta på din tur".

När?/Var?

Vi kommer att läsa på samlingen och samtala med barnen och innehåll. Vi kommer att diskutera med följande bilder och arbeta med övningar som tillhör böckerna.

Varför?

* Att barnen utveklar sin förmåga till samarbete och att vänta på sin tur.

* Barnen bilda sig sina egna uppfattningar genom diskussion.

* Barnet få reflektera över och dela sina tankar och livsfrågor.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: