👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2018-04-09 16:37 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
Tänk dig att du blandar ihop vanlig alkohol och en syra. Det blir en kemisk reaktion och så får du ett ämne som både luktar och smakar som persikor. Så spännande kan det vara att arbeta med organisk kemi. Även till vardags kommer du hela tiden i kontakt med organiska ämnen. De finns i mat, böcker, trä, bensin och mycket annat. Organiska ämnen är alla de ämnen som innehåller kolatomer. Har du tittat in i en brasa någon gång och fantiserat fram figurer i lågorna? Elden har alltid fascinerat oss människor. De första kemisterna trodde till och med att den var ett särskilt ämne – ett element. När något brinner sker en kemisk reaktion som kallas förbränning. Men det finns en annan sorts förbränning också, som inte kräver eld. Den pågår hela tiden inne i våra kroppar. I båda fallen handlar dt om att släppa loss energi som finns lagrad i kemiska ämnen.

Innehåll

Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig om kolföreningarnas kemi (bl.a. kolatomens egenskaper, kolväten, alkoholer och estrar, fossila bränslen, växthuseffekten, energikällor samt brandtriangeln). Du kommer att få föreläsningar runt alla delar, se filmer, göra frågor på finalen och avsluta med en uppgift runt växthuseffekten. Du kommer att få en läxa där du ska kunna redogöra för de 8 första kolvätena (namn, formel och strukturformel). Jag kommer att bedöma dig teoretiskt i läxan samt i finalen. Den laborativa förmågan bedömer jag i uppgiften runt växthuseffekten (ta ställning, motivera och resonera).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Organisk kemi

E
C
A
Söka information
Finalen Växthuseffekten
Du kan söka naturvetenskaplig information och för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan söka naturvetenskaplig information och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan söka naturvetenskaplig information och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Använda information & anpassa framställning
Finalen Växthuseffekten
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Dokumentera undersökningar
Finalen Växthuseffekten
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Läxan Finalen
Du har grundläggande kunskaper runt organisk kemi och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper runt organisk kemi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper runt organisk kemi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Växthuseffekten
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.