Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenrening, syror och baser

Skapad 2018-04-09 17:57 i Hälsinggårdsskolan Falun
Planering för arbetsområdet kolkemi, med kolatomens byggnad, kolväten, kolets kretsopp, alkoholer, organiska syror och estrar.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Planering för området vattenrening, syror och baser, kemi årskurs 7.

Innehåll

Syfte

Enligt kursplanen ska varje elev genom undervisningen i kemi ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och i människokroppen.

Centralt innehåll

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

  • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

  • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

  • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Arbetssätt & bedömning

Under arbetsområdet kommer vi att ha genomgångar och arbeta med olika frågeställningar. Vi kommer att söka fakta i läroboken och i andra källor. Vi kommer också att genomföra laborationer och skriva laborationsrapporter.

 

Arbetsområdet kommer att bedömas genom ditt lektionsarbete, din laborationsrapport och ett skriftligt prov.

Matriser

Ke
Vattenrening, syror och baser

Provet

Bedömning av det skriftliga avslutande provet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du visar grundläggande koll på begreppen inom området.
Du visar god koll på begreppen inom området.
Planering av lab
Du har planerat en lab som efter några tillägg går att arbeta utifrån.
Du har planerat en lab som går att arbeta utifrån.

Labrapport

En skriftlig labrapport.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slutsatsen
Du kan ge en enkel förklaring till resultatet av laborationen med någon koppling till det du lärt dig inom området.
Du kan ge en utvecklad förklaring till resultatet av laborationen med flera kopplingar till det du lärt dig inom området.
Du kan ge en välutvecklad förklaring till resultatet av laborationen där du kopplar samtliga delar av din slutsats till det du lärt dig inom området.
Felkällor och förbättringar
Du kan ge exempel på en felkälla och hur den kan ha påverkat resultatet.
Du kan ge exempel på två felkällor och hur de kan ha påverkat resultatet. Samt för en av felkällorna ge förslag som gör att man kan undvika den.
Du kan ge exempel på två felkällor och hur de kan ha påverkat resultatet. Samt för båda felkällorna ge förslag som gör att man kan undvika dem.
Labrapportens utformning
Du har skrivit en enkel labrapport indelad med några rubriker.
Du har skrivit en utvecklad labrapport indelad med rubrikerna från manualen.
Du har skrivit en välutvecklad labrapport indelad med rubrikerna från manualen. Du använder dig av bilder, tabeller eller annat sätt för att tydligt redovisa ditt resultat eller förklara din slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: