Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati

Skapad 2018-04-09 18:17 i Förskolan Ekeby Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Empati

Förmågan att förstå andra personers känslor och sätta sig in i hur andra känner.

 

Kommunen har tagit fram ett jämställdhetsdokument som vi i förskolorna ska arbeta med i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker.

.

Avdelningens mål:

 Lära sig vilka känslor som finns, hur de ser ut och hur de känns. Men även att träna på att se andras perspektiv och känslor i olika situationer.

 

Aktivitet: 

Vi kommer att använda oss av olika material som handlar om känslor som tex bilder med ansikten som illustrerar olika sorters känslor. Vi kommer att läsa böcker om olika dilemman där känslor kommer fram. Diskutera och prata om hur det känns i kroppen när man är glad/arg mm.

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med empati ska kontinuerligt finnas med i den pedagogiska verksamheten och dagligen synliggöras.

Vi kommer ha öppna diskussioner kring ämnet och prata om olika känslor i bl.a samlingar, vilan och planerade aktiviteter.

I den dagliga verksamheten kommer vi som pedagoger vara lyhörda och medvetet benämna både barnens och vuxnas känslor och diskutera kring det i olika situationer som kan uppstå.

Genom att lyfta arbetet med empati ger vi barnen redskap att förstå vad en känsla är, hur det känns att vara i en känsla och varför man har olika känslor. Även kunna berätta för andra hur man känner och varför man känner just så i den situationen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: