Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsstil och hälsa åk 9 vt 2018

Skapad 2018-04-09 19:03 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Att prova olika motionsidrotter och analyser dem.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vad innebär livsstil och hur kan levnadsvanor påverka hälsan? Hur kan man förebygga skador? Vad innebär dopning?

Innehåll

Genomförande

Vi kommer att se två filmer och ha genomgångar. Filmerna är:

Positiv livsstil 2 - din träning

Positiv livsstil 4 - din prestation

Du hittar filmerna på sli. (Logga in på edu och välj sli. Skriv "positiv livsstil" i sökrutan)

Om skador finns en powerpoint i bloggen.

 

Att kunna:

 • Vad innebär livsstil och levnadsvanor?
 • Diskutera kring kroppsideal och hur de påverkar oss
 • Positiva effekter på träning
 • Vad är stress och hur kan man påverka sin egen stress
 • Vilka saker som påverkar hälsan
 • Självkänsla och självförtroende - vad det är och vad som kan påverka
 • Skador och hur man förebygger skador
 • Dopning
 • Energidrycker

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: