👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår kommun - Östhammar

Skapad 2018-04-09 19:47 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Hur ser det ut där vi bor? Hur var det här förr i tiden? Vad är en kommun? I detta tema ska vi läsa, skriva och rita om Uppland Östhammars kommun och Östhammar som vår ort där vi bor. Vi ska också gå på stadsvandring i Östhammar.

Innehåll

Vår kommun - Östhammars kommun

Vi studerar Sverigekartan och ser var Uppland och Östhammars kommun ligger

Vi får en egen karta över Östhammars kommun och skriver ut de större tätorterna i kommunen.

Vi lär oss Upplandsvapnet, Upplandsblomman, Upplandssången, Upplands landskapsfågel och Östhammars kommuns vapen.

Vi lär oss lite om Östhammars historia, om vallonerna, rysshärjningarna, stadsprivilegierna och livet i Östhammar förr (hur vissa gator fått sina namn).

Vi gör en stadsvandring i Östhammars tätort.

Vi pratar om vad en kommun är.

Vi dokumenterar allt vi gör genom att ta fotografier, rita och skriva. 

De elever som har möjlighet intervjuar någon i dess närhet om hur det var förr och berättar sedan för sina klasskamrater.

Detta ska bedömas

Du ska vara bekant med kartan över Östhammars kommun.

Du ska kunna berätta lite om livet i Östhammar förr i tiden och kunna jämföra det med hur vi har det nu.

Du kan känna igen och namnge vår landskapsblomma och landskapsfågel. Även kommunvapnet och Upplandsvapnet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3