Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapad 2018-04-09 20:15 i Skulltorps skola Partille
Det här arbetsområdet handlar om vad energi är och om de olika energikällorna.
Grundskola 4 – 6 Teknik Biologi Fysik
Under några veckors tid ska vi lära oss mer om energi. Vad är energi, vart kommer den ifrån och hur kan vi kontrollera den? Dessa och många fler frågor kommer vi att få svar på under arbetets gång.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Vi kommer att arbeta mot följande mål i kursplanens centrala innehåll:

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • berätta om vad energi är 
 • förklara energiprincipen
 • leta efter, och använd dig av fakta i olika källor, till exempel läromedel
 • kortfattat berätta om vilka de olika energikällorna är och hur de fungerar
 • känna till fördelar och nackdelar med de olika energikällorna och argumentera för dessa
 • kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp som till exempel: energi, energiomvandling, värmeenergi, el, fossila bränslen, lägesenergi, rörelseenergi, strålningsenergi, lagrad energi, förnybar energi
 • berätta hur man kan spara energi

Arbetssätt och undervisning

Vi läser faktatexter, ser filmer och samtalar om energi.

Vi lär oss om vindkraft, vattenkraft, solenergi, kärnkraft och fossila bränslen.

Du kommer att i grupp få fördjupa dig i någon av energikällorna och tillsammans med gruppen leta fram fakta och redovisa dessa för resten av klassen. 

Vi pratar om hur vi kan spara energi och vara rädda om  vår miljö.

Visa vad du lärt dig

Jag kommer att titta på hur du arbetar enskilt och tillsammans med gruppen.

Jag kommer att lyssna på dig när vi diskuterar energi och energikällor i klassen.

Du kommer att få ett skriftligt förhör där du får chans att visa dina kunskaper om energi och energikällor samt argumentera för vilken energikälla du anser är bäst.

Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta under vårterminen i årskurs 5

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: