Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent Ma nr. 8 år 5 vt-21

Skapad 2018-04-09 20:29 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola F – 6 Matematik
Vilket är bäst, att få hälften av 300 kr eller att få 25% av 600 kr? Eller är det lika mycket så att det inte spelar någon roll? Efter arbete med det här kapitlet kommer du att veta. Bild avatarer från Bingel.se

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska utveckla kunskaper om:

 • tal i bråkform och tal i blandad form
 • att addera och subtrahera tal i bråkform
 • tal i procentform
 • att växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform
 • att räka ut del av antal

 

Du ska utveckla kunskaper om följande begrepp s. 83 i Koll på matematik 5 B:

tal i bråkform, tal i blandad form, tal i decimalform, tal i procentform, procent

Arbetssätt

Enskilt, i par, i grupp och gemensamt i klassen.

Eleverna använder matematikboken- Koll på matematik 5B, laborativt material, löser uppgifter på lösblad, skriver på mini white-boards, spelar spel, "Binglar" m.m.

Redovisningsform

Muntligt och skriftligt.

Små diagnoser under arbetet med arbetsområdet.

Avslutande större diagnos/prov.

 

Bedömning

Du blir bedömd på din förmåga att:

 • arbeta med tal i bråkform och tal i blandad form
 • att addera och subtrahera tal i bråkform
 • arbeta med tal i procentform
 • växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform
 • räka ut del av antal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: