Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling år 5 vt 2018

Skapad 2018-04-09 20:56 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 5 Biologi Kemi Fysik
En av vår tids viktigaste frågor handlar om hur vi ska leva våra liv så att de människor som kommer efter oss också har en fungerande jord att leva på. Detta handlar detta livsviktiga tema om.

Innehåll

Arbetsmetoder

Vi jobbar med temat hållbar utveckling i loops. Följande delar innehåller loopen:

 • Vad är hållbar utveckling
 • FN:s klimatmål till 2030
 • Växthuseffekten
 • Mat
 • Energi
 • Problem i haven
 • Avfall

Besök på växtvärket i Halmstad för att praktisera arbeta med hållbar utveckling.

Bedömning

Vi gör uppgifter från nationella prov för år 6 som handlar om hållbar utveckling. De kunskaper du visar dokumenteras i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
Hållbar utveckling år 5 vt 2018

GRUND
UTMANING 1
UTMANING 2
Miljö och klimatförändringar
Du kan samtala och diskutera enkla frågor som rör hållbar utveckling, energi, miljö och teknik.
Du visar detta genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som TILL VISS DEL FÖR samtalen och diskussionerna framåt.
Du visar detta genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som FÖR samtalen och diskussionerna framåt.
Du visar detta genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som FÖR samtalen och diskussionerna framåt och FÖRDJUPAR ELLER BREDDAR DEM.
Människan och miljön
Exempel på frågor vi jobbar med där du visar detta: Hur har klimatet förändrats? På vilket sätt påverkar vi männsikor klimatet och miljön? Vad kan vi göra som är bra för miljön?
Du kan BESKRIVA OCH GE EXEMPEL på hur människan är beroende av naturen och hur människan påverkar naturen.
Du kan FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND mellan människans beroende av naturen och påverkan av naturen.
Du kan FÖRKLARA OCH VISA PÅ MÖNSTER för hur människan är beroende av naturen och hur människan påverkar naturen.
Resonemang
Resonemang kring fördelar och nackdelar med energi eller miljö.
Du kan föra ENKLA resonemang kring fördelar och nackdelar i olika frågor som rör energi, miljö och teknik.
Du kan föra UTVECKLADE resonemang kring fördelar och nackdelar i olika frågor som rör energi, miljö och teknik.
Du kan föra VÄLUTVECKLADE resonemang kring fördelar och nackdelar i olika frågor som rör energi, miljö och teknik.
Begrepp
t.ex. atmosfär, strålning, växthuseffekt, klimatförändring, växthusgaser, fossila bränslen, förnybar energi mm.
Du använder NÅGRA begrepp på rätt sätt när du förklarar, resonerar och argumenterar.
Du använder FLERA begrepp på rätt sätt när du förklarar, resonerar och argumenterar.
Du använder MÅNGA begrepp på rätt sätt när du förkarar, resonerar och argumenterar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: