👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering vecka 17-21, VT 2018

Skapad 2018-04-09 21:00 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Under veckorna 17-21 arbetar vi med orientering, både teoretiskt och praktiskt. Syftet är att ni ska få ännu större förståelse av begreppen skala, tumgrepp, passa kartan, kartans färger och tecken etc. så att ni kan tillämpa det i naturen.

Innehåll

Arbetsprocess och lektionstid

På lektionerna kommer vi arbeta med grunderna i orientering i olika miljöer samt träna/genomföra orientering praktiskt.
I år 6 orienterar vi i närmiljön och i år 7, 8 och år 9 i något mer okänd terräng.

Vi kommer gå igenom orienteringsbegrepp såsom skala, kartfärger, ledstänger, karttecken, passa kartan, tumgreppet, ekvidistans etc.

Du kan träna karttecken på egen hand genom denna länk. http://www.elevspel.se/amnen/idrott-och-halsa/1060-orienteringstecken.html

Vi kommer använda oss utav olika metoder i orientering såsom skuggorientering, stjärnorientering, appen Turfhunt etc. för att ni ska kunna tillämpa begreppen i orientering när ni är ute i skogen. År 6 och år 7 kommer att få visa sina kunskaper på en orienteringsbana i anslutning till idrottshallen. 

 

Lektioner: 

Lektion 1-2 - Introduktion inomhus. Tills denna lektion ska du ha tittat på instruktionsfilmen "Begrepp, färger och kartsymboler". Du ska även ha tittat på Keynoten Orienteringsteori som vi gick igenom i höstas (ligger som en uppgift). Dessutom ska du ha varit inne på Elevspel (se länk ovan). Vi kommer också att arbeta utomhus med skuggorientering och sjärnorientering

Lektion 3    - Turfhunt

Lektion 4-6 - Orientera individuellt på två olika banor 

På den första introduktionslektionen så kommer du att få svara på följande frågor (bygger på instruktionsfilmen, keynoten och elevspel): 

* Vad innebär tumgreppet? 

* Vad innebär det att passa kartan? 

* Vilken/vilka färger är lätta/svåra att komma ihåg och varför? 

* Vilken/vilka tecken är lätta/svåra att komma ihåg och varför?

* Vilka ledstänger kommer du att använda dig av när du orienterar? 

* Varför behöver vi kunna begreppet skala i orientering och hur ska du göra rent praktiskt när du orienterar? 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att kunna orientera - i närmiljön i år 6, och i något mer okänd terräng i år 7. I år 8 och år 9 kommer ni att få visa era individuella kunskaper på en orienteringsdag. 

Uppgifter

 • Keynote, orienteringsteori

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Orientering vecka 17-20

Orientering

På väg
E
C
A
År 6
Du har svårt att med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du har svårt att följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa fler ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter.
Du kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter samt också använda dig av karttecken.
År 7-9
Du har svårt att med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du har svårt att följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta de flesta kontroller.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta samtliga kontroller.