Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelseprogram till musik

Skapad 2018-04-10 07:45 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Nu startar vi upp med temat ''rörelse till musik''. Det innebär att ni får träna på att sätta ihop stegkombinationer tillsammans i klassen till musik.

Innehåll

Klassen kommer att bli indelade i mindre grupper. Gruppens uppgift är att skapa en del av ett rörelseprogram till musik. 

Grupp 1 kommer att ansvara för uppvärmningsdelen av programmet

Grupp 2 kommer att ansvara för rörelseträningen, inriktning kondition.

Grupp 3 kommer att ansvara för rörelseträningen, inriktning styrka.

Grupp 4 kommer att ansvara för rörelseträningen, inriktning rörlighet.

Grupp 5 kommer att ansvara för nedvarvning, töjning och avslappning.

Varje grupp kommer att få två låtar att genomföra sina rörelser till. Låtar väljer grupperna själva men meddelar dock Janet låtvalet senast v 16.

 

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

De runda prickarna representerar syftet med ämnet Idrott & Hälsa, de triangulära är vad ämnet bör innehålla.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag bedömer ditt arbete utifrån bedömningsmatrisen nedan.
Det som bedöms är tillfällena med grupparbete samt redovisningen.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

V

Tisdag

Fredag

15

Introduktion och inspiration

Klassen skapar ett rörelseprogram

16

Grupparbete

Grupparbete

17

Grupparbete

Grupparbete

18

Redovisning

Redovisning

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Rörelseprogram till musik

Det kunskapskrav som bedöms är: I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. För att nå en nivå krävs att alla moment når den valda nivån.
---------->
---------->
---------->
Rytm och balans
Du rör dig mindre rytmiskt och med bristande balans
Du rör dig med relativt god rytm och balans
Du rör dig med god rytm, precision och balans
Rörelser till aktiviteten
Du kan till viss del anpassa rörelserna i relation till den valda musiken
Du kan anpassa rörelserna relativt väl i relation till den valda musiken
Du kan anpassa rörelserna väl i relation till den valda musiken
Takt och Rytm
Du kan till viss del röra dig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar
Du kan röra dig relativt väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar
Du kan röra dig väl i förhållandetill musikens grundpuls med olika rytmiseringar
Sammanhang
Du kan till viss del anpassa rörelsen till syfte och sammanhang
Du kan anpassa rörelsen relativt väl till syfte och sammanhang och även välja strategi för detta
Du kan anpassa rörelsen väl till syfte och sammanhang och även välja en väl fungerande strategi för detta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: