Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Rörelse och konstruktion

Skapad 2018-04-10 08:36 i Blötbergets skola Ludvika
Arbete med rörelse och konstruktion där vi utgår från NTA lådan. Arbetet kommer pågå under hela terminen.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Röresle och konstruktion NTA Arbete med rörelse och konstruktion där vi utgår från NTA-lådan. Vi kommer bygga och konstruera fordon fritt och efter ritning. Vi ska dokumentera vårt arbete och diskutera våra resultat.

Innehåll

Kursplanens syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Vi kommer att arbeta i grupp med olika uppdrag:
* Bygga fordon efter ritning och givna krav
* Att göra en ritning
* Söka krafter
* Lära om olika energiformer
* Friktion
Efter varje uppdrag diskuterar vi och sammanfattar i helklass.

Bedömning

Du ska visa att du kan bygga och konstruera ett fordon utifrån givna krav.

Du ska komma med frågor, egna idéer, hitta lösningar, testa och utveckla fordonet.

Du ska kunna dokumentera ditt arbete i text- och tabellform.

Du ska kunna delta i samtal som rör enkla frågor i teknik.


Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Rörelse och konstruktion

Bygga och konstruera

Jag har nått delar av målet
Jag har nått målet
Jag har nått målet med god marginal
Bygga utifrån given ritning
Jag behöver hjälp för att bygga efter ritning.
Jag kan bygga efter ritning tillsammans med en kompis.
Jag kan bygga efter ritning.
Frågor och egna idéer
Jag ställer inga frågor och jag kommer med en eller inga egna idéer. Jag har svårt att hålla mig inom ämnet.
Jag ställer en del frågor och jag kommer med fler än en egen idé. Jag håller mig till ämnet.
Jag ställer många frågor om ämnet och jag kommer med många egna idéer som hör till ämnet.
Testa och utveckla fordonet
Jag är passiv när vi testar och jag har svårt att utveckla fordonet utan hjälp.
Jag är aktiv när jag testar fordonet och jag har några idéer om utveckling.
Jag är mycket aktiv när jag testar och jag ger många , genomförbara, idéer om utveckling.

Dokumentation

Jag har nått delar av målet
Jag har nått målet
Jag har nått målet med god marginal
Dokumentation i textform
Jag har skrivit lite.
Jag har antecknat så att det är lätt att läsa och följa anteckningarna.
Jag har noggranna och relevanta anteckningar som visar att jag förstått uppgiften.
Dokumentation i tabellform
Jag har gjort en tabell
Mina tabeller är lätta att läsa av och jag har antecknat alla fakta.
Mina tabeller är noggranna och jag har med allt jag ska ha för att kunna lösa uppgifterna.

Samtal och diskussioner inom ämnet teknik.

Jag har nått delar av målet
Jag har nått målet
Jag har nått målet med god marginal
Deltagande och följdfrågor
Jag deltar lite i samtalen. När jag deltar, är det när läraren ställer direkta frågor till mig. Jag ställer inga egna frågor.
Jag deltar i samtalen. och ställer några följdfrågor.
Jag deltar mycket i samtalen och ställer många följdfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: