👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa, Kurs B, Sfi Halmstad

Skapad 2018-04-10 08:50 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi ska träna på ord om kropp och hälsa. Vi ska träna på att lyssna, skriva, läsa och tala om kropp och hälsa.

Innehåll

KROPP OCH HÄLSA

SYFTE

Detta läser du för att öka din språkliga kommunikativa förmåga.

 

TID

6 veckor

 

MÅL

Efter 6 veckor har du utvecklats i att kunna::

* skriva enkla texter om kropp och hälsa ex. brev, meddelanden.

* tala och samtala om kropp och hälsa.

 

Du har också utvecklats i att kunna:

* förstå enkla samtal om kropp och hälsa (höra).

* läsa och förstå enkla texter om kropp och hälsa.

 

HUR?

Tillsammans, i grupp och själv.

Med dator, utan dator.

 

VAD?

Kropp och hälsa

 

BEDÖMNING

V 20 är det test i skriva och tala

Uppgifter

  • Test

Matriser

SFI
Bedömningsmatris för skriva i kurs B (sfi).

Skriva

  • SFI  E   Eleven skriver enkla texter för att kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet. Eleven skriver enkla och begripliga korta meddelanden, hälsningar och texter om sig själv och upplevda händelser. Eleven skapar i huvudsak fungerande sammanhang i sina texter.
E - Godkänd
Du skriver en text där mycket handlar om vad läraren frågar efter.
Du skriver med ett enkelt språk så att läraren förstår det mesta av det du skriver.
Du skriver ofta om en sak i taget.
Du skriver lite om personer, tid och plats/situation.
Du har tillräckligt med ord för att skriva _______ .
Du skriver ofta med rätt ordföljd (V2)
Du skriver ibland med rätt verb- och substantivform.
Du stavar så att läraren förstår det mesta av det du skriver.
Du använder ofta stor bokstav och punkt.

SFI
Bedömningsmatris för tala i kurs B (sfi).

Tala

  • SFI  E   Eleven kommunicerar med stöd i vanliga situationer i vardagslivet. Eleven deltar i enkla samtal om välbekanta ämnen. I samtalen framför och reagerar eleven på påståenden, åsikter och önskemål samt ställer och besvarar frågor på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen.
  • SFI  E   Eleven kommunicerar med stöd och med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardagslivet. Eleven berättar i enkel form om personliga erfarenheter och om välbekanta personer, platser och händelser. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande.
E - Godkänd
Du kan prata, med hjälp, om dig själv och __________.
Du pratar lite om ditt liv, andra personer, tider och platser.
Du pratar om det du ska prata om.
Läraren förstår det mesta av vad du säger.
Du tar hjälp av kroppsspråk och frågor när du behöver.
Du pratar ofta om en sak i taget.
Du har tillräckligt med ord för att prata om _______ .
Du har oftast med verbet på rätt plats.
Du använder oftast rätt verbform.
Du säger oftast långa ljud på rätt ställen i de flesta orden och fraserna.
Du använder oftast rätt vokaler på rätt plats.