Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi - Light boken

Skapad 2018-04-10 09:08 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Biologi
Varför är djur och växter så viktiga för varandra? Vad innebär fotosyntes? Vad är en näringskedja respektive näringsväv? Detta och mycket mer ska vi prata om och lära oss mer om när vi arbetar med området ekologi.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan:

* Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk oh ekologisk hållbarhet

* Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

* Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

* Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

* Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

* Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

* Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

Arbetssätt och bedömning:

Vi kommer att jobba med begreppsträning utifrån de studietips som vi tagit upp på senaste mentorstiderna (pluggkoden.se;  "Strategier för minnet" och "Strategier för läsning")

Vi kommer att läsa texter, lära oss begrepp och använda dessa för att analysera några naturfilmer. 

Avsnittet avslutas med ett kunskapsprov Fredagen den 4 Maj. 

 

Viktiga begrepp:

Ekologi

Ekosystem

Biotisk, Abiotisk

Population, Samhälle

Nisch

 

Fotosyntes, Förbränning

Kolets kretslopp

Producent, konsument, nedbrytare

Näringskedja

Näringsväv

Bärförmåga

 

Stabila och labila ekosystem

 

Grovplanering:

Vecka: 15: Kapitel 4.1

Vecka 16: Kapitel 4.2, 2.1 och 2.2 (sid 32-33 och 36-38)

Vecka 17: Kapitel 4.3

Vecka 18: repetition och prov.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Prov om Ekologi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: