Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent_8B

Skapad 2018-04-10 09:19 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Ordet procent kommer från latinets per centum som ungefär betyder hundradel. Hundradelar kan skrivas i procentform, bråkform och i decimalform. 23% = 23/100 = 0,23

Innehåll

 • När du har arbetat med det här kunskapsområdet (Procent) ska du kunna:

  • förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent 
  • beräkna andelen 
  • beräkna delen 
  • beräkna det hela 
  • beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor
  • göra procentuella jämförelser
  • räkna med upprepade förändringar 
  • lära dig mer om problemlösning med procent
  • känna igen och kan namnge de centrala begreppen som du hittar nedan.
 • Procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor.

   

Bedömning

 Ditt arbete kommer att bedömas genom hur du:

 • praktiskt genomför olika aktiviteter
 • muntligt redovisar dina kunskaper och slutsatser
 • ett skriftligt / muntligt prov.
 • se bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Procent åk8

Betyg E
Betyg C
Betyg A
(problemlösning) formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
ganska bra
god förmåga
mycket god förmåga
(begrepp) använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
ganska bra
god förmåga
mycket god förmåga
(metoder) välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
löser uppgifterna på något sätt, med ganska gott resultat
löser uppgifterna på ett bra sätt, ser om svaren är rimliga
kan lösa uppgifterna på flera sätt, väljer det mest effektiva sättet.
(resonemang) föra och följa matematiska resonemang.
ganska bra
på ett bra sätt
djupa, utförliga och räta resonemang.
(kommunikationsförmåga) använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
ganska god
en god förmåga
använder matematikens uttrycksformer väl och ofta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: