Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen i Sverige

Skapad 2018-04-10 09:23 i Hallenskolan Mölndals Stad
Djur och växter i Svenska skogar. Nedbrytning,rovdjur och bytesdjur. Hur använder vi våra skogar.
Grundskola 4 Biologi
I Sverige finns väldigt mycket skog. Vi är beroende av skogen på många sätt: Vi använder träden till många olika saker och i skogen finns mycket vi kan äta. Dessutom kan vi njuta av skogen på vår fritid på olika sätt. För att utnyttja skogen på ett bra sätt är det viktigt att känna till hur livet i skogen fungerar.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Genom enskilda och gemensamma övningar och funderingar kommer du att utveckla dina kunskaper om skogen. Vi läser, skriver, diskuterar och ser på film.

Växter och djur, nedbrytning

Vilka träd består våra skogar av?
Hur kommer det sig att det inte är fullt med gamla löv som täcker marken överallt?
Vilka växter och djur är typiska för svenska skogar?

Bytesdjur och rovdjur, näringskedjor

Vem äter vem?

Hur använder vi våra skogar?

Den viktiga skogen. Skogsbruk och fritid.
Allemansrätt.

Viktiga ord och begrepp

barrskog, lövskog och blandskog    
 
urskog och odlad skog        
pålrot   mycel
årsringar     avverkning     kolmila
rovdjur och bytesdjur     näringskedja     nedbrytning
allemansrätt    naturreservat     nationalpark
 
Att kunna:
 
 • ge exempel på ett barrträd och ett lövträd
 • vad händer med ett djur som dött i skogen
 • ge exempel på ätliga svampar
 • rita en näringskedja
 • ge exempel på två rovdjur och två bytesdjur
 • vad vi använder träden till
 • ge exempel på vad man inte får göra i naturen
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Skogen skolår 4

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Skogen
Du kan flertalet av trädets delar, samt kan till viss del redogöra för innebörden av begreppet skog.
Ord och begrepp
Du kan förklara flera ord och begrepp.
Artkunskap
Du kan namnge flera djur och svampar i skogen.
Allemansrätt
Du kan till viss del redogöra för vad allemansrätten innebär och kan ge något exempel på skyldigheter och/eller förmåner
Skogen i förändring
Du kan till viss del redogöra för hur skogen i Sverige har förändrats genom människans påverkan.
Skogsarbete
Du kan berätta något om hur man arbetar i skogen.
Produktion
Du kan ge något exempel på vad skogen ger.
Näringskedja
Du kan till viss del beskriva en näringskedja
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: