Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tallens jämställdhetsplanering Empati

Skapad 2018-04-10 09:24 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Hur vi arbetar med empati på Tallen

Innehåll

Nuläge:

I en stor barngrupp finansen risk att vissa barn tar över.Det är viktigt att vi pedagoger ser och lyfter de barn som kan komma i skym undan.Just nu upplever vi att en del barn ”dissar” det andra könet och de yngre barnen.

Mål:

Vi vill att alla barn ska känna att de ör viktiga och att de är en del av gruppen.Vi vill  att alla barn ska känna samhörighet med varandra oavsett ålder eller kön.Vi strävar efter alla barn utvecklar vilja att hjälpa andra och att de kan leva sig in i hur andra känner.De ska även få förståelse för att vi är olika fast lika värda.

 

Insatser:

Vi är goda förebilder.Vi tar upp olika dilemman(samling ,samtal mm)Det finns många fina böcker och filmer som tar upp dessa ämnen.Kompisböckerna,Ugglan och  kompisproblemen,Stopp(film från barnkanalen)Vi ska även dramatisera olika situationer(Sagopåse)Ritprat när ngt hänt i barngruppen .

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: