👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av geografi: Europa, geografiska data och levnadsvillkor i världen.

Skapad 2018-04-10 09:57 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Geografi

Innehåll

 

Planering av geografi: Europa, geografiska data och levnadsvillkor i världen.

 

 

 

Planering: Du kommer att lära dig om länder i Europa, människors levnadsvillkor och förutsättningar samt lära dig tyda tabeller.

 

Genomförande: Föreläsningar om Europas klimat och natur, grupparbete om ett europeiskt land, övningar i att läsa tabeller samt filmer. Fältstudie i närmiljön (t.ex. åldersfördelning, trafikflöden, vattenförbrukning, markanvändning)

 

 

 

Bedömning: Jag kommer att bedöma

 

  • din kartkunskap (Europas länder, öar, vatten, berg och städer)

  • hur du använder begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

  • levnadsvillkor i världen, till exempel skillnad på tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till det

  • hur europeiska natur- och kulturlandskap ser ut

  • fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna

  • din redovisning av ditt land och din jämförelse med andra europeiska länder

 

Bedömningarna kommer att ske vid både muntliga och skriftliga tillfällen.

 

Matriser

Ge
Geografi: Europa, levnadsvillkor i världen samt geografiska data

Jag kan använda mig av och förklara geografiska ord och begrepp.
Jag är osäker på vad begreppen betyder och har svårt för att använda dessa.
Jag är säker på vad många begrepp betyder och vet hur jag ska använda dessa.
Jag är säker på vad de flesta begreppen betyder och vet hur jag ska använda dessa.
Jag är mycket säker på vad alla begrepp betyder och vet hur jag ska använda dessa.
Jag kan sätta ut länder, vatten, berg och en del av Europas stora städer på en karta.
Jag behöver träna mer på att placera ut platserna.
Jag kan placera ut många av platserna.
Jag kan placera ut de flesta platserna.
Jag kan placera ut så gott som alla platser.
Jag visar att jag kan använda kartor och annan geografisk information för att hitta och förstå information och resonera utifrån dina slutsatser.
Jag behöver träna mer på att välja information som är användbar och kunna använda den på rätt sätt.
Jag kan söka, välja och sammanfatta information och på ett enkelt sätt resonera utifrån mina slutsatser.
Jag kan söka, välja och hantera information och på ett relativt väl utvecklat sätt resonera utifrån dina slutsatser.
Jag kan söka, välja och hantera information och på ett väl utvecklat sätt resonera utifrån mina slutsatser.
Jag visar att jag kan se samband mellan exempelvis naturresurser, transporter och arbete.
Jag behöver träna på att se samband.
Jag kan på ett enkelt sätt se samband i ett resonemang.
Jag kan på ett mer utvecklat sätt visa att jag kan se samband i ett resonemang.
Jag kan på ett väl utvecklat sätt visa att jag kan se samband i ett resonemang.
Jag visar att jag kan göra fältstudier genom att använda kartor och andra geografiska verktyg.
Jag behöver träna mer på att använda kartor och andra geografiskaverktyg för att göra fältstudier.
Jag kan på ett enkelt sätt använda kartor och andra geografiska verktyg för att göra olika fältstudier.
Jag kan på ett mer utvecklat sätt visa att du kan använda kartor och geografiskaverktyg för göra fältstudier och visar detta genom att resonera och ta ställning.
Jag kan på ett väl utvecklat sätt visa att du kan använda kartor och geografiska verktyg för göra fältstudier och visar detta genom att resonera i flera led samt att ta ställning till dina resonemang.