👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1500-talet - en ny tid

Skapad 2018-04-10 10:29 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Vi arbetar med 1500-talet och tiden däromkring. Vi tar upp den förändrade världsbilden, upptäckter och uppfinningar, reformationen. Vi arbetar också med Gustav Vasa och hur livet för människorna tedde sig, vad som förändrades och varför.
Grundskola 5 Historia Svenska
Under kommande period ska vi fördjupa oss i tiden kring 1500-talet. Du ska få lära dig om Vasatiden i Sverige, reformationen, europeiska upptäcktsresor och om denna tids förändrade världsbild.

Innehåll

Det här ska du kunna:

- Redogöra för och ge exempel på några viktiga upptäckter och uppfinningar under tidsperioden, t.ex boktryckarkonsten och den förändrade världsbilden

- Veta vad reformationen innebar och lite om Martin Luthers liv.

- Berätta lite om hur människor levde och hur samhället och deras liv förändrades

- Berätta om  Gustav Vasa, hur han blev kung i Sverige och hur och varför landet förändrades under han och hans söners regeringstid.

Arbetssätt:

- Genomgångar

- Titta på filmer

- Söka fakta i läroboken och på internet

- Göra uppgifter i arbetsbok

- Skriva egna texter

- Samtal och diskussioner

Bedömning:

Dina förmågor och kunskaper bedöms utifrån :

- Hur aktivt du deltar i samtal och diskussioner på lektionstid

- Om du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt

- Läxor, skriftliga eller muntliga

- Inlämningsuppgift

- Ev skriftligt prov

 

 

 

 

Uppgifter

 • 1500 talet

 • 1500-talet

 • Upptäckare och upptäckter på 1500-talet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv
1500-talet - en ny tid

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Ny aspekt