👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi årskurs 5

Skapad 2018-04-10 10:49 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Inom kemin lär vi oss om de små beståndsdelarna, atomer och molekyler. Kemin handlar om vad som händer när atomer byter plats med varandra och vilka egenskaper olika ämnen har. Kemi spelar en roll i allt som händer runt omkring oss som när du blandar saft, springer eller städar där hemma.

Innehåll

Målet med undervisningen är att

Utveckla förmågorna att:

- använda dina kunskaper i kemi för att granska information och uttrycka vad du tycker i frågor om energi, teknik, miljö och samhälle,
- genomföra undersökningar kemi
- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i samhället, naturen och människan.

 Så här ska vi arbeta

Vi kommer ha föreläsningar, diskussioner, titta på filmer, göra experiment, samt skriva laborationrapporter. Dessutom kommer vi ha bedömningsuppgifter där du får möjlighet att visa dina kunskaper.

 

För att utveckla förmågorna så kommer vi arbeta med:

 • atomer och molekyler
 • De tre formerna alla ämnen kan finnas i
 • De olika egenskaper du kan sortera ämnen och material efter
 • Skillnaden på en lösning och en blandning
 • Vanliga kemikalier som man kan hitta hemma samt hur de påverkar hälsan.
 • Hur man använder kemikalier på ett säkert sätt och hur de är märkta.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter

 

När arbetsområdet är klart ska du:

- Kunna förklara vad en atomer och molekyler är.
- Känna till de tre formerna som ämnen kan finnas i
- Kunna förklara hur man kan sortera ämnen och material
- Veta vad skillnaden mellan en lösning och blandning är
- Känna till våra vanligaste kemikalier
- Veta hur man använder kemikalier på ett säkert sätt.
- känna till våra vanligaste märkningar av kemikalier.

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

Resonerar kring innehållet i diskussionerna och när du besvarar frågor dels muntligt och dels skriftligt (genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak).

Hur du genomför laborationerna och hur du skriver dina laborationsrapporter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi årskurs 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommer fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommer fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommer fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Kunskaper om materia och kemins begrepp.
Du kan baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt
Du kan goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du kan mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Kemiska samband
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.