Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik 2017-2018

Skapad 2018-04-10 10:59 i Skatten Munkedal
Grovplanering för ämnesområdet MOTORIK med olika aktiviteter i idrottssalen, utomhus och i klassrummen. 2017-2018
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Syftet med undervisningen är bl.a. att eleverna ska ges möjligheter att utveckla kroppens förmåga att röra sig i olika sammanhang och att de ska utveckla en god kroppsuppfattning, samt intresse för fysiks aktivitet och rörelse. De ska även få utveckla sin samarbetsförmåga med andra, vistas i olika utemiljöer och i naturen under olika årstider. Dessutom syftar utbildningen till att eleverna utvecklar förmågan att använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Innehåll

Konkreta mål

 • Kunna använda fin- och grovmotorik  i olika aktiviteter både ute och inne
 • Kunna utföra rörelser med balans och kroppskontroll
 • Kunna delta i lekar och danser
 • Kunna delta i kommunikation om väderlek och kläder
 • Kunna delta i att välja/vara med och påverka fysiska aktiviteter inom- och utomhus
 • Kunna orientera sig i närmiljön
 • Kunna genomföra aktiviteter utomhus samt använda ord, begrepp eller symboler inom ämnesområdet

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt och verbalt stöd är en viktig del av alla lektioner/aktiviteter.

Vi börjar alltid idrottslektionerna med någon form av uppvärmning, exempelvis genom "Röris" eller lekar. Ett annat sätt är att eleverna får röra sig utifrån deras egna individuella rörelsemönster till musik.

Därefter kommer aktiviteten som kan vara ex brännboll, basket, innebandy, där eleven deltar efter sin förmåga och på sitt eget sätt.

Som avslappning får eleverna ligga på madrasser och lyssna till lugn musik.

Utomhus kommer eleverna att få röra sig i skiftande natur och på olika platser. På vintern får eleverna pröva på att åka pulka och leka i snön. Eleverna får även delta i friluftsaktiviteter tex "Skoljoggen" och "Alla platsar".

I klassrummen kommer eleverna att få arbeta med finmotoriska lekar och övningar. De kommer även att få delta i rörelselekar och grovmotoriska övningar av olika slag.

 

 

Bedömning; vad och hur

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: