👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LIVSMILJÖER

Skapad 2018-04-10 11:10 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Geografi
Om jordens klimat- och vegetationszoner, klimatförändringar och hur detta påverkar jordens befolkning, t ex var människor bor och hur de försörjer sig.

Innehåll

Innehåll:

För koppling till läroplanen se nedan i centralt innehåll och kunskapskrav.

Klimat s. 54-73

Klimatförändringar s. 74-91

Människans försörjning s. 92-111

Befolkningsfördelning s. 112-126

Sårbara platser s. 158-169

 

Arbetssätt:

Genomgångar varvas med film, diskussioner och andra arbetsuppgifter. Bedömning sker på lektionstid under arbetets gång samt i samband med redovisningar, diskussioner och andra arbetsuppgifter, t ex inlämning.

Du ska få läsa och göra egna klimatdiagram, väderdagbok, lära dig mer om världens klimatzoner och skillnaden på  kustklimat och fastlandsklimat m.m.

Ord och begrepp är också något vi kommer att arbeta med. Ordlistor finns bl a på s. 69, 90, 110, 125 och 174 i läroboken.

Uppgifter

 • Klimatdiagram

 • Väderdagbok under en vecka

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9