Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

-Musik i världen

Skapad 2018-04-10 11:14 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Vi arbetar med musik från olika delar av världen. Vi tittar, lyssnar, sjunger och dansar allt från jojk till country. Let´s have a Good Time!
Grundskola 3 Musik
Vi arbetar med musik från olika delar av världen. Vi tittar, lyssnar, sjunger och dansar allt från jojk till country. Vi tränar på att spela instrument.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.
(Lgr 11, ur Centralt innehåll)

Positiva upplevelser av rörelse... under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss.
Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:
-sjunga

- genomgångar
- titta på film
- dansa
- arbeta enskilt och i grupp
- samtala om och kring musik
- aktivt lyssna på musik
- diskutera och reflektera

 

Bedömning - vad och hur

Du ska:
- känna till några olika kända dansformer som finns i världen.
- känna till olika sätt att använda rösten som ett intrument, t.ex. jojk, rap...
- känna till hur musik används i andra delar av världen, t.ex. för att uttrycka glädje, sorg...
- kunna ett antal olika musikstilar, t.ex. jojk, rap, country... och vad som kännetecknar dem.
- aktivt deltaga i samtal kring musik.
- aktivt, i grupp, på eget sätt redovisa det du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Tullbroområdets Bedömningsmatriser för Musik åk 1-3

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Sång
Du försöker sjunga med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna och deltager i de olika röstövningarna.
Du deltager aktivt i sånger och röstövningar. Du försöker även sjunga en enkel stämsång såsom kanon eller växelsång..
Musiklyssning/Analys/Kommunikation
Du försöker att lyssna koncentrerat till musik.
Du kan lyssna till ett musikstycke och prata, samtala om det.
Du kan lyssna till ett musikstycke och med egna ord beskriva det.
Du kan lyssna till ett musikstycke och med hjälp av musiktermer beskriva musikens känslor och innehåll.
Rörelse/Dans
Du deltager ibland i dans och rörelse.
Du tar till dig instruktioner och försöker deltaga i dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse och du kommer även med egna idéer kring dansen eller fri rörelse.
Teori
Du lyssnar och tar till dig olika musiktermer.
Du förstår vad några musikord betyder, innebär och försöker att använda dig av dessa i olika musiksammanhang
Du förstår de musiktermerna vi tagit upp och du använder dig av dem. Du känner till de vanligaste instrumenten.
Du förstår några musiktermer, vet att det finns noter och hur man skall använda dem. Du vet också hur de vanligaste instrumenten ser ut och hur de låter.
Gestaltning/Framförande
Du försöker framföra små musikstycken, sånger eller gestaltar en musikuppgift tillsammans med andra.
Du deltager i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra.
Du deltager aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Du kommer även med egna idéer.
Du deltager aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Du kommer också med egna idéer och visar på ansvar i ditt samarbete med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: