Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning 2017-2018

Skapad 2018-04-10 11:15 i Skatten Munkedal
Verklighetsuppfattning
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning
Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om människa och natur, samt samspelet däremellan. Dessutom utveckla matematisk förståelse för att kunna ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. Eleverna ges på detta sätt möjligheter att på olika sätt tolka, beskriva och påverka sin vardag, samt reflektera över orsak och verkan. Undervisningen ska även stimulera utforskande och en förmåga att använda sina kunskaper i olika situationer. Undervisningen ska även bidra till att utveckla elevernas kunskaper om naturvetenskapliga och teknik, samt utveckla kunskaper om ämnesspecifika begrepp, symboler och uttrycksformer.

Innehåll

Konkreta mål

Olika former av visuellt och verbalt stöd är en viktig del i alla former av lektioner/aktiviteter

 • Kunna delta i att använda olika sinnen för att uppleva smak, doft, ljus, ljud och temperaturer
 • Kunna delta i att studera några olika djur på bild, film, som miniatyrföremål och ev. i verkligheten
 • Kunna delta i att observera mönster i naturen vid olika årstider och vädertyper
 • Kunna delta i kommunikation om människokroppen och kroppsdelar
 • Kunna delta i att utföra aktiviteter i tidsföljd
 • Kunna jämföra och kategorisera  föremål utifrån likheter och olikheter
 • Kunna delta i att räkna föremål m.m.
 • Kunna delta i att använda redskap och teknisk utrustning i närmiljön
 • Kunna delta i att observera orsak och verkan i olika situationer

Kunna känna till ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

 

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt och verbalt stöd är en viktig del i alla former av lektioner/aktiviteter

 • Naturupplevelser på skolgården och i skolans närmiljö
 • Arbetsuppgifter med fokus på djur och natur
 • Väder vid olika årstider och kläder efter väder
 • Samling, sätta upp aktuell veckodag  
 • Använda det egna dagsschemat samt olika arbetsscheman som stöd för vad som ska ske och i vilken tidsföljd
 • Sortering och kategorisering av olika slag, både i arbeten inomhus och med material utomhus
 • Räkna föremål, personer m.m.
 • Använda "Trycka-hända-leksaker" och lära sig tekniken med hur de kan användas
 • Digitala läromedel, välja med stöd av Ipad, titta på filmer på dator, DVD och filmkanon mm.

 

 

Bedömning; var och hur

Bedömningen av elevens kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-9
 • Redskap och teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: