Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1800-talet

Skapad 2018-04-10 12:10 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 0 Historia
Vi kommer att arbeta med Industriella revolutionen Imperialism och globalisering nationalism

Innehåll

Vi kommer att arbeta med flera delar av 1800-talet.

Vi kommer att arbeta med
Industriella revolutionen
Imperialism och globalisering
Rasism och nationalism

Fokus i alla delar kommer att vara orsaker och konsekvenser till förändring i samhället.

Vi kommer också att arbeta med källkritik i samband med att vi arbetar med källor från 1800-talet

 

Största delen av din prestation kommer att ske under lektionstid genom kortare lektionsskrivningar eller diskussioner. Ingen uppgift skall vara lång eller uttömmande, tanken är att du skall bli klar med allt på lektionstid. Allt som ska lämnas in kommer att lämnas in i classroom. Uppgifter skapas i anslutning till lektionerna.

Däremot kommer du att få läxor att förbereda dig med genom att läsa/se filmer med fakta i förväg.

 

Vi kommer att arbeta enlig följande schema

 

Vecka 15 och 16

Jämförelse mellan olika texter om den nya tekniken under industriella revolutionen (instruktioner finns i classroom) Du lämnar in jämförelsen

 

Vecka 17

Läxa till måndag; Se filmerna/läs texten på studi till lektionerna: "Livet i städerna " och "resultat industriella revolutionen". Gör quiz till filmerna för att vara säker på att du hängt med på faktan.

Måndag: i grupper  diskuterar ni frågor kopplade till konsekvenserna av den industriella revolutionen och vi går igenom hur fackföreningar bildas.

Tisdag: Du kommer skriva en kort text där du resonerar om vilka konsekvenser den industriella revolutionen fick . Du lämnar in sin Analys

 

Vecka 18

LEDIGT Måndag tisdag

 

Vecka 19

Läxa till Måndag: Se filmen "Max 1800: Rasismens århundrade" på URskola

https://urskola.se/Produkter/150989-Max-1800-tal-Rasismens-arhundrade

Måndag: vi läser och har genomgång om imperialism, källövning delas ut

Tisdag:  Vi går igenom källkritik, du analyser källan utifrån dessa kriterier DU LÄMNAR IN din analys av källan

 

Vecka 20

Måndag du använder källan från vecka 19 för att svara på frågor.  DU LÄMNAR IN svaret på frågorna.

Läxa till tisdag: Vi  läser utdelad text om Nigeria.

Tisdag Vi går igenom exemplet Nigeria och diskuterar i grupper om imperialismens konsekvenser utifrån fasta frågor.

GRUPPEN LÄMNAR IN anteckningar från era samtal

 

Vecka 21

Måndag  Brainstorming om vad klassen vet om begreppet nationalism samt läsning av text om nationalism i Europa under slutet av 1800-talet

Tisdag  Övning i att resonera: Varför växte nationalismen fram under denna period? För vem var den positiv och för vem var den negativ?

DU LÄMNAR IN ditt svar

 

Uppgifter

 • Historia ujppgift 1, 2 och 3

 • Historia, historiebruk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: