Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria åk 7 VT 18

Skapad 2018-04-10 12:55 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Språk är ingen enskild företeelse, utan språk påverkas hela tiden av varandra och förändras i takt med samhället. Du ska nu få en större förståelse av språkets utveckling. Vi människor har de egenskapen att kunna göra oss höra genom minst tre språk: muntliga, skriftliga och vårt kroppsspråk.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få arbeta med språkhistoria. Du ska få lära dig om svenska språkets ursprung och utveckling, om hur andra språk har haft stort inflytande på vårt språk, samt fundera över nya ord och hur de bildas. Därefter blir det ett gruppmoment med redovsining om våra minioritetsspråk.

Innehåll

Varför ska du läsa språkhistoria?

Orsakerna till att vi ska arbeta med det här arbetsområdet handlar om att det är viktigt att förstå hur levande och dynamiskt språket är. Språk kan se olika ut i olika sammanhang och det är viktigt att anpassa sitt språk efter mottagare och sammanhang. Språk förändras också över tid och det är betydelsefullt att veta vilka faktorer som har spelat stor roll på svenska språkets utveckling. Olika språk påverkar också varandra. Svenska språket är ett litet språk, och har därför påverkats av andra mer inflytelserika språk. Det är viktigt att veta varför man lånar ord från andra språk och vilka konsekvenser det kan få.

Lgr 11

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om svenska språket, dess uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang.

Undervisning

Du kommer få lyssna på mina genomgångar, läsa faktatexter och titta på ett avsnitt av Värsta språket. Du kommer få skriva och arbeta med instuderingsfrågor och arbeta med texter och film på norska och danska.

Bedömning

Du kommer få visa dina kunskaper dels ett skriftigt prov. Faktan får du genom dina anteckningar du för under lektionstid, alltså kommer du också träna på anteckningsteknik. v 19

Efter provet kommer du i grupp presentera ett av våra minioritetsspråk. v 22

Uppgifter

 • Prov språkhistoria

 • Språkhistoria

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Språkhistoria

E
C
A
Språkhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang (skriftligt) om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang (skriftligt) om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang (skriftligt) om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Muntlig redovisning
Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Samtala om budskap
Vara delaktig i samtal under lektionstid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om minioritetsspråk.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om minioritetsspråk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om minioritetspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: