Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser och skrivregler - Röda tråden

Skapad 2018-04-10 12:58 i Västerholm Grundskolor
Du kommer att få utveckla din förmåga att använda det svenska språket i skrift genom att arbeta med boken "Röda tråden" Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att använda dig av boken Röda tråden där du kommer att lära dig svenskämnet på ett varierande sätt. Du kommer bland annat att arbeta med skrivregler, skrivövningar, stavning och ordklasser. I maj kommer vi att ha ett prov där du ska visa att du behärskar skrivregler, skiljetecken, ordklasser och stavningregler.

Innehåll

 

Kopplingar till läroplan

Lgr11 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Lgr11 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

 

Innehåll

Du kommer att utveckla din förmåga att:

använda det svenska språkets regler och normer, ta eget ansvar för att starta med arbetet samt be om hjälp när du behöver skriva egna texter

Så här går undervisningen till:


Vi arbetar med Röda tråden såväl hemma som i skolan. 

Du kommer arbeta med momenten:

 • ordklasserna substantiv, adjektiv, prepositioner och verb
 • stavningsregler 
 • ordkunskap  
 • hur du använder skiljetecken 
 • Sammansatta ord 

Bedömning

 

Dessa förmågor kommer att bedömas:

 • använda dig av det svenska språkets skrivregler. 
 • Känna till och använda ordklasserna verb, substantiv, adjektiv, propositioner och pronomen. 
 • Vi avslutar arbetsområdet med ett prov. 
 • Du ska arbeta med sidorna 8, 14, 16-17, 18, 20-21, 36, 42-43, 53 

 

Lycka till!! 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris ordklasser och skrivregler

E
C
A
Skrivregler och skiljetecken
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Ordklasser
Du kan till viss del använda och/eller urkskilja ordklasserna i ett sammanhang.
Du kan till viss del använda och urskilja ordklasserna i ett sammanhang.
Du använder och urskiljer ordklasser med stor säkerhet i olika sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: