👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemortens historia

Skapad 2018-04-10 13:30 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet syftar till att eleven: - utvecklar förståelse för hur människor har levt i Lund under olika perioder. - utvecklar förståelse för kristendomens historiska betydelse för Lund. - utvecklar sin förmåga att presentera sin kunskap muntligen.
Grundskola 1 – 3 Svenska Historia Religionskunskap
Du ska få lära dig mer om Lunds historia. Vad byggnaderna och platserna i Lund kan berätta om hur människor levde här förr

Innehåll

Mål för eleven

 • Du ska känna till några viktiga platser i Lund
 • Du ska kunna berätta om några yrken som fanns förr.
 • Du ska kort kunna beskriva hur det var att leva förr och nu.
 • Du ska aktivt delta i grupparbetet och redovisningen.

Arbetssätt

Arbetssätt- vi ska tillsammans:

 • Göra VÖL för att ta reda på vad eleverna redan kan om hemortens historia. Vad de vill lära sig mer om och vad de tillslut har lärt sig.
 • Samtala om barns och människors liv förr och nu.
 • Skriva olika faktatexter, berättelser och rita bilder till. Eleverna blir tilldelade olika fördjupningsområde i par. Eleverna ska tillsammans ta reda på fakta som sedan ska bli en artikel. Detta ska sedan mynna ut till en affisch
 • Intervjua en äldre släkting, familj eller bekant.
 • Läsa faktatexter och titta på olika filmer för att lära oss mer.
 • Besöka Kulturen i Lund.

Elevinflytande

 • Eleverna får vara delaktiga i vad de vill lära sig mer om.
 • Eleverna får vara med och bestämma frågor till intervjun de får i läxa.
 • Eleverna får önska vad de helst vill fördjupa sig i till sin kommande faktatext.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3