Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Sannolikhet och Bråk (Formula 5, kapitel 4)

Skapad 2018-04-10 13:42 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Formula 5 kap 1
Grundskola 5 Matematik
Vad innebär sannolikhet och hur beräknar du denna? Vad finns det för koppling mellan begreppen sannolikhet, bråk och procent?

Innehåll

Arbetet med arbetsområde Bråk, decimaltal och procent (kapitel 2-4 i Formula 5) behandlar följande områden:

 • förkorta och förlänga bråk
 • beräkna sannolikhet
 • sambandet mellan sannolikhet och bråk

Efter avslutade kapitel skall eleven: 

 • kunna se möjliga utfall och beräkna sannolikhet på dessa
 • vara förtrogen med sambandet mellan sannolikheten och tal i bråkform
 • kunna förkorta och förlänga bråk
 • ha vidareutvecklat sina strategier vid problemproblemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris till Formula 5 (bråk, procent, sannolikhet)

På väg att nå kunskapsmålen
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Samband mellan bråk-procent-decimal
Du kan med lärarens hjälp se samband mellan bråk-procent-decimal.
Du kan med viss säkerhet se samband mellan bråk-procent-decimal.
Du kan på ett säkert sätt se samband mellan bråk-procent-decimal..
Du kan med mycket god säkerhet se samband mellan bråk-procent-decimal.
Förkorta och förlänga bråk
Du kan med lärarens hjälp förkorta och förlänga bråk
Du kan med viss säkerhet förkorta och förlänga bråk
Du kan på ett säkert sätt förkorta och förlänga bråk.
Du kan med mycket god säkerhet förkorta och förlänga bråk.
Se utfall och beräkna sannolikhet
Du kan med lärarens hjälp se möjliga utfall och beräkna sannolikhet.
Du kan med viss säkerhet se möjliga utfall och beräkna sannolikhet.
Du kan på ett säkert sätt se möjliga utfall och beräkna sannolikhet.
Du kan med mycket god säkerhet se möjliga utfall och beräkna sannolikhet
Addera/subtrahera bråk
Du kan med lärarens hjälp addera och subtrahera bråk.
Du kan med viss säkerhet addera och subtrahera bråk.
Du kan på ett säkert sätt addera och subtrahera bråk.
Du kan med mycket god säkerhet addera och subtrahera bråk.
Identifiera multiplikationstabeller
Du kan med lärarens hjälp identifiera i vilka multiplikationstabeller ett visst tal ingår
Du kan med viss säkerhet identifiera i vilka multiplikationstabeller ett visst tal ingår
Du kan med god säkerhet identifiera i vilka multiplikationstabeller ett visst tal ingår.
Du kan med mycket god säkerhet identifiera i vilka multiplikationstabeller ett visst tal ingår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: