Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen

Skapad 2018-04-10 14:23 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Saker som du tar för givet hade inte funnits om det inte vore för den industriella revolutionen. Tänk bara på den teknik som du använder varje dag – din telefon, din dator eller bussen som du tog till skolan i morse. I det här arbetsområdet får du studera den industriella revolutionen, en revolution som förändrade samhället i grunden.

Innehåll

Du får studera orsakerna till revolutionen och hur revolutionen påverkade människorna under den här tidsperioden. Du får också diskutera och resonera kring hur den industriella revolutionen påverkar oss i dag. Förde revolutionen bara med sig positiva förändringar i samhället?

Kunskapskrav dvs de mål som berörs i arbetsområdet:
- Ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Resonera om orsaker och konsekvenser. Ex: Jag kan beskriva orsaker till industriella revolutionen. Jag kan förklara hur industrialiseringen påverkade människors liv.

- Undersöka några utvecklingslinjer och beskriva samband mellan tidsperioder. Ex: Jag kan diskutera hur industriella revolutionen har påverkat vår nutid.

- Använda historiska begrepp. Ex: Jag kan använda och förklara begrepp, som revolution, klassamhälle, urbanisering, triangelhandel etc.

Bedömningsuppgift 25 april. En uppgift som vi skriver i skolan.
- Var startade revolutionen?
- När började den?
- Vilka var orsakerna och vilka blev konsekvenserna - positiva och negativa (socialt, ekonomiskt, politiskt).

Mer information finns på Google Classroom (So med 04).

Matriser

Hi
SO: Bedömning av bredd och djup. Hi

Rubrik 1

På väg mot målet
E
Deltar och genomför.
Producerar.
C
Aktiv och medveten.
 Anpassar och bearbetar
A
Agerar och utvecklar.
 Har finess och variation.
Vad bedöms? Bedömningsaspekter
På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kunskapens bredd
En kvantitativ bedömning där resonemangen mer eller mindre underbyggs med stöd av t ex de fakta, begrepp och exempel som eleven redogör för.
Använder FÅ relevanta fakta, begrepp, exempel, faktorer, ståndpunkter, argument, källor samt beskrivningar av t.ex. samhälls-förändringar, människors levnads-förhållanden, handlingar samt om kulturmöten, migration samt makt/politik.
Använder FLERA relevanta fakta, begrepp, exempel, faktorer, ståndpunkter, argument, källor samt beskrivningar av t.ex. samhälls-förändringar, människors levnads-förhållanden, handlingar samt om kulturmöten, migration samt makt/politik.
Använder MÅNGA relevanta fakta, begrepp, exempel, faktorer, ståndpunkter, argument, källor samt beskrivningar av t.ex. samhälls-förändringar, människors levnads-förhållanden, handlingar samt om kulturmöten, migration samt makt/politik.
Kunskapens djup
En i huvudsak kvalitativ bedömning där resonemangen är mer eller mindre utvecklade genom de samband och andra kvalitativa kunskaper som eleven redogör för.
Använder FÅ och ENKLA förklaringar av samband, orsaker, konsekvenser, förändringar, perspektiv samt likheter och skillnader. "Detta tycker jag är... därför att..."
Använder FLERA och LÄNGRE förklaringar av samband, orsaker, konsekvenser, förändringar, perspektiv samt likheter och skillnader. "Detta tycker jag är... därför att det kan påverka... så att ..." Du använder ofta ord som: ”det berodde på”, ”orsaken till”, ”på grund av”
Använder MÅNGA och KOMPLEXA förklaringar av samband, orsaker, konsekvenser, förändringar, perspektiv samt likheter och skillnader. "Detta tycker jag är..därför att det kan påverka - så att ..
" "En annan konsekvens är ...
" "En lösning skulle kunna vara att ... därför att..." "Det beror i sin tur på att...” ”Gemensamt för dem är..." "Det beror på... ...vilket orsakats av..."
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: