Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintergatan reser ut i rymden

Skapad 2018-04-10 14:28 i Åsa Gårdsskola F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna LPP beskriver hur vi under höstterminen kommer att arbeta med tema rymden i år F-3. Eleverna kommer med hjälp av innehållet rymden att få arbeta med följande förmågor; begreppslig förmåga och kommunikativ förmåga.
Grundskola F – 3 Musik Svenska Bild NO (år 1-3)
Du kommer att få besöka stjärnor, planeter, månar och många andra platser för att försöka förstå hur det egentligen är därute och varför det har blivit just på det sättet. Visst låter det spännande? Gör dig redo för en resa ut i universum!

Innehåll

Övergripande mål Lgr 11

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Undervisningen i ämnet fysik skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Syfte/förmågor

Syftet med arbetsområdet rymden är att eleverna skall få träna sin begreppsliga förmåga och lära sig fler ämnesspecifika ord som handlar om rymden. Eleverna kommer också få träna sin kommunikativa förmåga genom att lyssna, samtala om och diskutera ämnet rymden. Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Vi vill skapa nyfikenhet och intresse för de naturvetenskapliga ämnena hos eleverna genom arbetsområdet rymden.

Vi kommer främst fokusera på förmågan att kunna:

Metod/innehåll

Du  kommer under arbetsområdet lära dig mer om rymden genom att:
Lyssna till korta genomgångar om t ex Big Bang, stjärnor/stjärnbilder, planeter och månen
Titta på filmer om rymden
Lära dig ämnesspecifika ord om rymden
Få lära dig skillnaden mellan en faktatext och en skönlitterär text
Lyssna till olika faktatexter om rymden
Sjunga rymdsånger
Skriva meningar till bilduppgifter
I bilduppgifter träna olika tekniker

Vi kommer fokusera på följande centrala innehåll:

Reflektion, självskattning och pedagogbedömning

Vi kommer att bedöma:

Din delaktighet under temat
Din förmåga att lära dig nya begrepp om rymden
Huruvida du kan beskriva hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra
Huruvida du kan förklara vad en stjärnbild är och nämna namnet på någon/några
Hur du kan genomföra en uppgift från början till slutKopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: