Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas länder, kultur, natur, djur och växter

Skapad 2018-04-10 14:55 i Hallenskolan Mölndals Stad
Ett temaarbete om djur och växter vid Medelhavet och i höga berg.
Grundskola 5 Biologi Geografi Samhällskunskap Svenska
Med hjälp av texter, bilder, kartan och filmer kommer du att få lära dig om Europas länder, huvudstäder, kultur och hur naturen ser ut och vilka djur och växter det finns i olika delar av Europa. Du får även veta något om hur bergskedjor bildas. I ditt arbete skall du välja två länder och jämföra klimat, naturen, berg, sjöar, hav, växter, djur, och människans påverkan på naturen i de två länderna. Du skall även ta reda på människans påverkan på naturen.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

 

Vi ska lära oss om olika ord och begrepp som t ex klimat.

Varför finns en del djur och växter bara vid Medelhavet och en del bara i bergen? Hur använder vi människor oss av naturen där och hur påverkar vi den?

Hitta information och svar på frågor från kartböcker, faktaböcker och filmer. Skriva egna texter om två olika länder och dess huvudstäder, djur eller växter med hjälp av tankekartor och/eller stödord.        

Skriftligt kunna göra jämförelser och dra slutsatser om de olika ländernas befolkning, kultur, djur eller växter och deras levnadsvillkor. Använda dig av dina kunskaper i gemensamma diskussioner och då kunna göra jämförelser och dra slutsatser.

Göra en skriftlig värdering av ditt arbete där du beskriver vilken kunskaper som du utvecklat mest och varför du tycker så.


 

Hur ska vi lära oss detta?

 Du ska få

-undervisning om de olika begreppen, om sambanden i naturen och samspelet mellan djur, växter och människor.

-titta på film och anteckna.

-träna på att diskutera och göra jämförelser.

-läsa faktatexter och söka information, dels gemensamt i klassen och dels enskilt.

-skriva egna texter och rita bilder.

-redovisa ditt arbete inför grupp- välja själv hur du vill redovisa.

-göra en värdering av ditt arbete.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma vilken förmåga du har att kunna jämföra de två länderna.

Jag kommer att bedöma vilken förmåga du har att kunna reflektera och analysera om dina två länder.

Jag kommer att bedöma hur tydligt du får med dina reflektioner  i din redovisning.

Jag kommer att bedöma hur väl du kan söka information från olika källor.

 

Matriser

Sv Sh Bi Ge
Delar av biologimatris åk 4-6

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Människan som en del av naturen
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.

Sv Sh Bi Ge
Geografi Kunskapskrav år 4-6

Insatser krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Samband mellan natur- och kulturlandskap
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Använda geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Användande av kartor och andra geografiska källor
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Levnadsvillkor
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Sv Sh Bi Ge
Svenska kunskapskrav 4-6

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
4. Skriva egna texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
7. Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
8. Beskrivningar, formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
10. Bearbeta texter
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
12. Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Sv Sh Bi Ge
Samhällskunskap Kunskapskrav år 4-6

Rubrik 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
1. Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: