👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets ekonomi

Skapad 2018-04-10 15:39 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vad avgör priset på en vara? Är konkurrens bra? Hur kan jag hålla koll på min ekonomi? Det är exempel på frågor som vi arbetar med i "Samhällets ekonomi".

Innehåll

Samhällets ekonomi

I detta arbetsområdet kommer du att utveckla din förmåga att se hur olika ekonomiska förändringar påverkar din ekonomi, företagens ekonomi och samhällets ekonomi i stort. Du kommer även att kunna använda olika ekonomiska begrepp.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • använda ekonomiska begrepp
 • förstå hur ekonomi och politik hänger ihop
 • förstå det ekonomiska kretsloppet
 • förstå hur du själv kan påverka och hålla koll på din ekonomi
 • förstå hur import och export påverkar samhället

 

Kunskapskrav

Se matris.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • kunna använda och resonera med hjälp av det ekonomiska kretsloppet
 • kunna använda ekonomiska begrepp
 • kunna resonera och diskutera kring olika ekonomiska problem 
 • se hur individ, företag och stat hänger samman

 

TIDSPLANERING

Veckoplanering

V.16: Hushållning, ekonomiska system, marknadsekonomi, planekonomi, blandekonomi

V.17: Fri konkurrens, lokal och global efterfrågan, jämviktspris, utbud och efterfrågan

V.18: Monopol, oligopol, Konkurrensverket, det ekonomiska kretsloppet, marknadskrafter,

V.19: det ekonomiska kretsloppet, konjunkturer, inflation, finans och penningpolitik

V.20. De globala ekonomin, finanskriser

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP Lgr11 Samhällets ekonomi

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
E
D
C
B
A
ANALYSERA
Beskriva och förklara samband, orsaker och konsekvenser av och lösningar på olika händelser, problem och fenomen.
Beskriver och förklarar händelser/företeelser. Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser. Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser. Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Beskriver och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv. Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv. Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Beskriver och förklarar med samhällsvetenskapligt språk blandat med egna ord. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i ett rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk, främst i kända ämnesområden och sammanhang. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett lämpligt samhällsvetenskapligt språk. Använder ord, begrepp modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
KOMMUNICERA
Samtala, diskutera, argumentera och uttrycka en egen ståndpunkt eller åsikt Debatter om skatter och Syrien konflikten
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor. Framför och bemöter åsikter och argument men saknar motvering eller förklaring.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget med t.ex. relevant fakta/erfarenheter.
Deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för diskussionerna framåt och utvecklar dem. Fördjupar dem genom att t.ex. föra in ytterligare fakta eller nya perspektiv. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget genom att t.ex. dra paralleller och koppla det till andra sammanhang.