👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion vt åk 3

Skapad 2018-04-10 15:53 i Haverdals byskola Halmstad
Olika religioner: Islam, Judendom, Kristendom, Hinduism och Buddhism.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Religionskunskap
Eleverna ska bli medvetna om att det finns olika religioner i Sverige och i världen.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse och respekt för att människor kan tillhöra olika religioner.

Innehåll

Inledning

Några högtider, symboler och berättelser inom  de olika religionerna.
Vi kommer tillsammans att prata om varför det finns religioner och vad de betyder för människor. Vi ska även se på filmer samt läsa och skriva.


ur Läroplanens Kursplan


Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Undervisning

Du kommer att få

 • undervisning om de olika religonerna
 • lära dig deras heliga platser, symboler och skrifter
 • lära dig namnet på någon viktig högtid och något om hur de firar den
 • lära dig att alla  religionerna har något gemensamt bl.a "den gyllene regeln" 

 

Bedömning

Bedömningen kommer att göras under pågående arbete, utifrån din förmåga att visa hur du....

 • känner till religionernas namn och symbol
 • känner till deras respektive heliga plats
 • diskuterar och deltar i samtal med dina klasskamrater om tro och olika livsfrågor
 • kan nämna minst en sak de har gemensamt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3