Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BRÅK åk 4 vt-18

Skapad 2018-04-10 16:54 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi har en hel och delar upp den hela i olika sorters delar: halva, tredjedelar, fjärdedelar, femtedelar, sjättedelar, åttondelar, tiondelar....

Innehåll

Mål för elev

Vi ska utveckla förmågan att
- använda och se samband mellan matematiska begrepp
- föra matematiska resonemang
- kommunicera matematik såväl skriftligt som muntligt
- välja och genomföra metod

Innehåll

Vi ska träna
- att läsa och skriva bråk
- att avläsa bilder av bråktal
- hur många delar det går på en hel
- att storleksordna bråk

Genomförande

Vi samtalar och har genomgångar kring bilder.
När vi tränar använder vi Matteborgen kapitel 9, ibland även det digitala läromedlet Matematikportalen.
Du får matematikläxor två - tre gånger/ vecka - se veckoplanering!

Ord: hel, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, åttondel, tiondel, störst bråk, minst bråk, täljare, nämnare,
        bråkstreck, bråktal, bråkform, andel

Tid: vecka 17- 21

Redovisning

Du ska delta i samtal och lämna in ditt räknehäfte minst en gång i veckan så att jag kan följa ditt arbete och klippa häftet.
När vi gjort diagnosen och repeterat det som behövs får du en liten provräkning, mycket lik diagnosen.
Jag hoppas hinna genomföra samtal i mindre grupper, då vi för resonemang.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Förmågan att använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Förmågan att använda matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Förmågan att växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: