Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Våren, sommaren och växternas liv VT18

Skapad 2018-04-10 18:22 i Maria Parkskolan Helsingborg
Vårt arbete med NTA som handlar om växters livscykel, fotosyntesen och pollinering.
Grundskola 4 Biologi
Finns det fler blommor på våren eller på sommaren? Vad behöver växter för att överleva och hur går det till när de gror? Varför behöver många växter hjälp av insekterna? Det här kommer vi att undersöka tillsammans!

Innehåll

Målet med undervisningen är träna på att kunna...

Så här ska vi arbeta:

Gemensamma genomgångar, öppna frågor och resonerande kring olika områden.
Diskussionsuppgifter och skriftliga uppgifter, enskilt och i par.
Filmer som vi antecknar till och diskuterar efteråt.
Ett gemensamt projekt kring hur tillgång på olika saker (vatten, koldioxid, ljus, näring) påverkar hur växterna gror.

Kunskapsmål

Förstå hur växternas livscykel fungerar
Kunna redogöra för vad fotosyntesen innebär
Beskriva hur pollinering går till
Förklara hur växter är beroende av deras omgivning (insekter, jord, väder)

Detta kommer att bedömas:

Se matrisen här under.

Matriser

Bi
Biologi: VT18

Centralt innehåll Lgr11

  • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  • Bi  4-6   Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Bi  4-6   Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Bi  4-6   Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Bi  4-6   Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  • Bi  4-6   Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  • Bi  4-6   Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Bi  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapsmål och begrepp
Du har baskunskaper i Biologi och kan använda begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i Biologi och kan använda begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i Biologi och kan använda begrepp på ett mycket bra sätt.
Diskussion
Du kan resonera kring samt beskriva och förklara naturvetenskaplig information och biologiska samband på ett ganska bra sätt.
Du kan resonera kring samt beskriva och förklara naturvetenskaplig information och biologiska samband på ett bra sätt.
Du kan resonera kring samt beskriva och förklara naturvetenskaplig information och biologiska samband på ett mycket bra sätt.
Laborativt arbete
Du kan genomföra enkla undersökningar och hjälpa till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan genomföra enkla undersökningar och kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan genomföra enkla undersökningar och kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: