👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation: States in the USA

Skapad 2018-04-10 21:36 i Kristinelundskolan Östhammar
En muntlig presentation av en stat i USA.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Now you'll have the chance to learn a lot more about some of the different states in the USA. During the following weeks we will be working with this project and during that time you are going to find facts about your states and make an oral presentation about those. You can for example make a PowerPoint, a poster or why not a travel journal. Which cities, rivers, attractions can be found in your state? What important history has happened here? Nature and animals? Are there any animals in the US that we don't have here in Sweden? Are there any famous Americans from your state?

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

- Några fakta om olika stater i USA
- Någonting om USA:s historia
- Göra en muntlig presentation på engelska

Så här kommer du att arbeta:

You are going to make a presentation about two states in the USA.

1. Find basic facts about your state (invånare, städer, storlek, historia, sevärdheter, kända människor, typiska saker staten är känd för)

2. Decide what information you want to present/what you find interesting.

3. Put the information together in the format you want to present it (Powerpoint, poster etc.).

4. Practice on your presentation.

5. Present your states to the class.

 

 

Remember:

- Only use material that is related to your state and the information you need.

- Use your own words.

- Use reliable sources.

- Use your time wisely!

 

 

http://www.usatourist.com/english/traveltips/state-tourist-offices.html

https://www.factmonster.com/explore-all-fifty-us-states

https://www.history.com/topics/us-states

http://www.ducksters.com/

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Genom en muntlig helklasspresentation om dina två stater.
Matrisen nedan visar hur du kan utveckla din muntliga framställning till nästa gång.

Matriser

En
Engelska 7-9: Muntlig presentation om USA

Inte riktigt där...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en del ord på ett svenskt sätt, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.
Struktur, hjälpmedel
Presentationen hänger ihop till viss del. Hjälpmedlet används för att hålla den röda tråden.
Presentationen har en röd tråd. Presentationen blir tydligare med hjälp av t.ex. bilder.
Presentationen har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut. Bilder och text används för att göra presentationen tydligare och intressantare.
Presentationen innehåller sidospår, t.ex. utveckar ett område eller svarar på spontana frågor. Presentationen görs mer begriplig och intressant med hjälpmedel eller effekter.
Ögonkontakt
Mycket lite ögonkontakt med publiken och mycket innantill-läsning.
Viss innantill-läsning och viss ögonkontakt med publiken.
Stödord används och mycket kontakt med publiken finns.
Fritt framförande med mycket och fri publikkontakt.