Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Abrahams barn Kristendom, judendom och islam.

Skapad 2018-04-10 22:04 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Vi lär oss hur jorden skapades enligt bibeln och hur kristendomen, judendomen och islam hör ihop fram till Jesu födelse.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi lär oss om hur jorden skapades enligt bibeln och jämför också hur berättelser fram till Jesu födelse hör ihop inom kristendomen, judendomen och islam.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Undervisning och arbetsformer

Både kristendomen och islam har sina rötter i judendomen. Vi kommer att läsa, berätta, prata om, rita och skriva om olika händelser ur ”Gamla testamentet” (kristedomen) och hur de hör ihop med både islam och judendomen. 

Vi kommer att utgå från boken ”Samma rötter” vid undervisningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: