Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik & Moral, vad tycker jag och varför tycker jag som jag gör?

Skapad 2018-04-11 08:37 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Etik och moral- vad tycker jag är fel och vad tycker jag är rätt? Vad har vi för inre kompass och hur sätter vi ord på våra tankar?

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Under temat 'Etik & Moral' kommer vi att läsa boken "Den utvalde", skriven av Louis Lowry. I boken möter vi Jonas som lever i ett samhälle utan varken konflikter, fattigdom eller skilsmässor. En utopisk samhällsbild målas upp men ändå är det något som inte stämmer...  I samband med läsningen av boken arbetar vi med en reflektionslogg, där vi tränar på att sätta ord på våra tankar. I reflektionsloggen svarar vi på frågor som är direkt kopplade till bokens innehåll. I samtalsgrupper diskuterar vi även olika frågeställningar kopplade till den aktuella boken. Parallellt i arbetsområdet analyserar vi olika etiska dilemman. Vi tränar på att samtala i grupp och att resonera kring dilemmana utifrån en given analysmodell. 

Hur ska vi arbeta?

- Högläsning och stafettläsning

- Reflektionslogg (skriftligt)

- Diskussioner i basgrupper

- Diskutera etiska dilemman

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni förbereder en muntlig redogörelse av ett dilemma genom att följa en mall.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

- I reflektionsloggen

- I muntliga diskussioner i tvärgrupper

- I en skriftlig slutuppgift

- I den muntliga redogörelsen

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

För detaljerad planering se Classroom samt Google-kalendern. 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
    Sv  E 9
  • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
    Sv  E 9
  • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
    Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Etik & Moral, vad tycker jag och varför tycker jag som jag gör?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: