Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4B

Skapad 2018-04-11 08:37 i Säteriskolan Härryda
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik
Grundskola 4 Matematik
Den här terminen kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att räkna med uppställning. Vi kommer att räkna med tal i bråkform och decimalform. Vi kommer att träna enheter längd, vikt och volym. Vi kommer att arbeta med grundläggande geometriska objekt och dess egenskaper samt använda koordinatsystem.Vi kommer att räkna ut omkrets och area.

Innehåll

Såhär kommer vi att arbeta.

 

Vi kommer att arbeta med bok och konkret material samt med Ipad.

Syfte

För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi att arbeta med under denna perioden. Du får träna på:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • multiplikationstabellerna
 • att räkna division
 • tal i bråkform
 • från bråk till decimaltal
 • tiondelar
 • hundradelar
 • decimaltal
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • diskutera matteproblem och förklara hur du har tänkt
 • längdenheter
 • viktenheter
 • volymenheter
 • geometri, mätning, omkrets och area
 • avrundning
 • koordinater och koordinatsystem

Bedömning

Vi följer kontinuerligt elevers kunskapsutveckling och bedömer med hjälp av diagnoser under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: