Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO: Livet förr och nu

Skapad 2018-04-11 08:44 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig hur det var att vara barn för mer än 100 år sedan! Vad lekte man, Hur levde man och hur var det att gå i skolan?

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska kunna:
- berätta om hur man levde för ca 100 år sedan.
- jämföra hur livet var för ca 100 år sedan mot hur vi lever idag.
- läsa enklare faktatexter.
- skriva egna faktatexter. 

Undervisning/arbetssätt

Du kommer att:
- få lyssna på berättelser och titta på film som berättar hur det var förr i tiden.
- läsa enkla faktatexter.
- skriva enkla faktatexter.
- arbeta enskilt och tillsammans med andra.

Kommer att bedöma/dokumentation

Din förmåga att:
- berätta om hur man levde för ca 100 år sedan.
- jämföra hur livet var för ca 100 år sedan mot hur vi lever idag.
- skriva faktatexter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO SvA
"Livet förr och nu!"

Du är på väg att nå målet.
Du har nått målet.
Du har mycket väl nått målet.
Berätta om hur man levde för ca 100 år sedan.
Med stöd av en vuxen kan jag berätta något om hur man levde förr i tiden.
Jag kan berätta något om hur man levde förr i tiden.
Jag kan berätta många saker om hur man levde förr i tiden.
Jämföra hur man levde för ca 100 år sedan med hur vi lever idag.
Med stöd av en vuxen kan jag göra någon jämförelse om hur man levde förr i tiden mot hur vi lever idag.
Jag kan göra någon jämförelse om hur man levde förr i tiden mot hur vi lever idag.
Jag kan göra många jämförelser om hur man levde förr i tiden mot hur vi lever idag.
Berätta om bondgårdsdjuren.
Med stöd av en vuxen kan jag på ett enkelt sätt berätta om ett bondgårdsdjur.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om ett eller flera bondgårdsdjur.
Jag kan utförligt berätta om ett eller flera bondgårdsdjur.
Skriva en faktatext.
Med stöd av en vuxen kan jag skriva en enkel faktatext.
Jag kan skriva en enkel faktatext.
Jag kan skriva en mer detaljerad faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: