Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedja- näringsväv

Skapad 2018-04-11 09:04 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
Arbetsområdet arbetas med över endast en vecka och innehåller läsning av faktatext och tillhörande frågor, tillverkning av näringspyramid, bildspel med tillhörande samtal samt som avslutande bedömning göra en näringskedja eller en näringsväv av bilder och pilar.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vem äter vem? I detta arbetsområde kommer du att får lära dig vad näringskedja och näringsväv är. Du kommer att få veta näring har med saken att göra.

Innehåll

Näringskedja-näringsväv

 

Vad vi ska lära oss

Vi ska lära oss vad näringskedja och näringsväv är samt visa på de samband som finns mellan olika arter i dessa.  

Hur vi ska lära oss

 • titta på bildspel och samtala utifrån dessa
 • tillverka näringskedjor både 2-dimensionellt och 3-dimensionellt i papper
 • läsa faktatexter och svara på tillhörande frågor. 

Begrepp i arbetsområdet

 • Producent,
 • konsument,
 • toppkonsument,
 • näringskedja,
 • näringsväv

Bedömning

Mot slutet av arbetsområdet kommer eleven att få ett stort antal bilder på olika arter i både växt- och djurvärlden. Dessa bilder kommer eleven att få lägga till näringskedjor och förhoppningsvis även till en näringsväv. Eleven ombeds använda de begrepp som tillhör arbetsområdet. 

 

Förmågor som vi övar i arbetsområdet

Kommunikativa förmågan

 • Eleven kommer att få öva på att presentera sina näringskedjor.
 • Eleven kommer att få öva att resonera. 

Begreppsförmågan

 • Eleven kommer få öva på att förstå och använda sig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområde.
 • Eleven kommer att lära sig vad orden betyder och träna sig på att använda orden när hen pratar och skriver. 

Analysförmågan

 • Eleven kommer att få öva på att visa på sambanden i näringskedjan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Näringskedja- näringsväv

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Orsak och konsekvens, se samband
Du visar med stöd att du vet vad en näringskedja är.
Du visar att du vet vad en näringskedja är.
Du visar att du vet vad en näringskedja är samt har förmågan att själv visa hur en näringskedja är uppbyggd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: