Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2018-04-11 09:17 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 6 Teknik
Vi arbetar med teknik i vardagen, uppfinningar och produktionsutveckling.

Innehåll

Vi lär oss:

-         Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning

-         Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska modeller.

-         Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

-         Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

-         identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

-         identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

-         använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

-         värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

-         analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Detta tränar vi genom att:

-         använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner

-         beskriva hur olika tekniska prylars funktion har förändrats över tid för att tillfredsställa människans behov (t.ex. Tv:n och mobiltelefonen)

-         dokumentera och göra en skalenlig skiss över ett kontorsrum

-         utarbeta förslag på egna tekniska lösningar utifrån ett behov (ta fram en ny tjänst till mobiltelefonen som man kan ha nytta av i framtiden)

-         lära oss om design samt designa en egen förpackning till spikar utifrån bestämda angivelser

 

-         titta på filmer om olika material vi använder och hur företag tänker när de bestämmer material till en produkt

 

-         diskutera hur nuvarande teknik och teknikutvecklingen får för konsekvenser för människan, samhället och miljön

-         Utveckla en egen uppfinning utifrån en idé utifrån ett teknikföretags produktutveckling – behov-funktion-design-produktion och försäljning

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: