👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spelprogrammering med Javascript

Skapad 2018-04-11 09:40 i Förslövs skola F-9 Båstad
När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 7 – 9 Teknik Matematik
En enormt stor industri idag är dataspelsutvecklingen. Dagens dataspel kan kräva flera års utveckling och framställning och hundratals av inblandade personer. Men grunderna för att skapa spelen är fullt möjliga att förstå. Du ska få lära dig hur ett spelprogram är konstruerat och programmera egna enklare spel.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Vi tränar förmågan att förstå tekniska "system", det vill säga spelprogram, och utveckla egna program och det arbetsätt som den utvecklingen innebär.

Vi diskuterar också frågan om vilka drivkrafter som gjort att datorn utvecklats.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du har förmågan att utveckla en digital produkt och dokumentera ditt arbete genom att du från instruktionsfilmer och diskussioner kan skapa ett enkelt dataspel efter ett vissa förutsättningar. 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att skriva program för att lösa problem kommer att bedömas. Det innebär din förmåga att välja handlingsalternativ för att lösa olika programmeringsproblem.


Din förmåga att använda teknikens begrepp vilket du visar genom att förklara din kodning ,det vill säga varför du skriver som du gör kommer att bedömas.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Du kommer att få titta på en serie instruktionsfilmer för hur du kan programmera och göra uppgifter i samband med det dem. 

Du kommer att skriva egna spelprogram och dokumentera det arbetet. 

Uppgifter och filmer ligger i en Google-presentation som du kan titta på hemma om du behöver. En länk till presentationen finns här.

Du arbetar tillsammans med en klasskompis i början. 

Dokumentation

Du dokumenterar ditt och din kompis arbete i en loggbok som ni skapar tillsammans. 

I slutet av arbetsområdet får du enskilt lösa en programmeringsuppgift.

Du skriver också en text om drivkrafterna bakom datorns utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Ma Tk
Pedagogisk planering + matris Förslövs skola 7-9

Tekniska begrepp

Nivå 1
Ej godtagbar nivå
Nivå 2
Godtagbar nivå
Nivå 3
Nivå 4
Arbetssätt
Ny aspekt