Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula - Sannolikhet och bråk kap 4

Skapad 2018-04-11 09:44 i Sandarne skola Söderhamn
Planeringen syftar till att utveckla elevernas kunskaper i att beräkna sannolikheter, se samband mellan bråktal, decimaltal, procenttal och begreppet sannolikhet, addera enkla bråk och sannolikheter samt använda lämpliga metoder vid problemlösning med sannolikhet.
Grundskola 5 Matematik
Arbetet med kapitel 4 i Formula 5 behandlar framför allt begreppet sannolikhet och sannolikhetslära. Kunskaper som eleverna inhämtat från de tidigare två kapitlen (2 och 3) i läroboken tillämpas och utvecklas även i kapitlet. Några delar vi kommer att arbeta med i kapitlet är: vad är sannolikhet? Vad är utfall? Hur hör bråk, decimaltal, procent och sannolikhet ihop?

Innehåll

Sannolikhet och bråk

 

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • se möjliga utfall och beräkna sannolikheter
 • se samband mellan bråk- decimaltal- procent-sannolikhet
 • addera och förkorta enkla bråk vid sannolikheter
 • använda strategier vid problemlösning
 • Beräkna sannolikhet för olika summor

Arbetssätt

 • Går igenom nya begrepp
 • Genomgångar i helklass
 • Genomgångar enskilt
 • Använder konkret materiel
 • Arbetar med uppgifter ur olika böcker
 • Problemlösningar i grupp och enskilt

Viktiga ord och begrepp

 • Sannolikhet (probability) 
 • Händelse
 • Utfall
 • Procent
 • Andel
 • Bråkform
 • Decimalform
 • Jämföra
 • Samband

Bedömning

Bedömning sker efter:

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • Hur du arbetar med dina uppgifter
 • I ett avslutande test (kap 3-4)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Prima Formula - Sannolikhet och bråk åk 5

Rubrik 1

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda passande strategier och metoder
Eleven kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemet
Eleven kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med mycket god anpassning till problemets karaktär
Addera bråk
1/8+1/8 = 2/8 2/5+2/10 = 4/10+2/10 = 6/10
Eleven kan addera enkla bråk tex 1/8 + 1/8 = 2/8
Eleven kan addera bråk med olika nämnare, med kunskapen att man måste förlänga/förkorta bråket så att nämnarna blir likadana, tex 2/5+2/10 = 4/10+2/10 = 6/10
Eleven har mycket god kunskap i hur man adderar olika bråk Eleven kan också jämföra olika bråk.
Se möjliga utfall och beräkna sannolikhet
Sannolikhet=antalet gynnsamma utfall/antalet möjliga utfall Se samband bråk-decimaltal-procent-sannolikhet
Eleven känner till begreppen sannolikhet och utfall och kan beräkna sannolikheten vid tex kast med tärning Se något samband bråk-decimaltal-procent-sannolikhet
Eleven kan förklara begreppen sannolikhet och utfall och kan beräkna sannolikheten att något ska inträffa och ser samband bråk-procent-decimaltal-sannolikhet
Eleven kan förklara begreppen sannolikhet och utfall och kan beräkna sannolikheten att något ska inträffa, med god säkerhet, och ser samband bråk-procent-decimaltal-sannolikhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: