Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från forntid till framtid. Fritids Lpp vt-18

Skapad 2018-04-11 10:28 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola F
Vi fortslätter jobba med temat "Från forntiden till framtiden" på fritids. Vi kommer prova på att skapa i olika material och använda oss av digitala verktyg för att bland annat göra QR-koder och filmer.

Innehåll

Pedagogiska planering tema vårterminen 2018.

Från forntid till framtid

 

Beskrivning av arbetsområde: Eleverna kommer på fritids arbetar vidare med temat ”Från forntid till framtid” som även pågår under skoltiden. Temat handlar om forntiden, människans utveckling, dåtid och nutid. Eleverna kommer att delta i olika aktiviteter, skapande och verkstäder.

 

Syfte och kopplingar till läroplanen: Syftet är att eleverna ska få en större kännedom om forntiden/framtiden: Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern och framtiden, hur de var/är att leva under den här tiden. Göra jämförelser mellan dåtid och nutid. Genom att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiskt arbetssätt.

 

Kopplingar till läroplanen

Eleverna ska samtala, lyssna, ställa frågor samt utföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

– Digitala verktyg och medier för kommunikation.

– Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

– Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

– Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

– Använda sig av olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

– Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

– Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

– Eleverna ska få möjligheten att få pröva på och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

 

Tillvägagångssätt och elevinflytande

Fritidsverksamheten planeras bland annat upp utifrån temat dessa veckor. Eleverna får komma med förslag på hur vi ska arbeta med temat på fritids när vi har fritidsråd på måndagar. Vi kommer ha skapande verkstad där barnen med olika material får skapa, konstruera, bygga med sina händer och använda olika redskap.

Eleverna kommer även att få prova på att göra QR-koder, film genom att lära sig använda bland annat ”green screen” och I-movie.

Pedagogerna följer upp arbetet på veckoplaneringar och möten samt att eleverna diskuterar utedagen och skapande verkstad som en punkt på fritidsråden.

 

Utvärdera, redovisa och synliggöra

Pedagogerna utvärderar med barnen genom att använda appen Rate-it.

Pedagogerna utvärderar även i helgrupp tillsammans med skolan i slutet av terminen och kort efter varje aktivitet. För att synliggöra elevernas arbete uppdateras vår facebooksida kontinuerligt. I slutet av terminen kommer fritidshemmet att medverka under temaredovisningen där vi med bilder, filmer, texter och skapande redovisar vårt arbete.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: