👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner - åk 6

Skapad 2018-04-11 10:28 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet arbetar vi de två stora världsreligionerna hinduism och buddism. Vi ska uppmärksamma hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Vi ska jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Det här ska du som elev lära dig

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

- beskriva grundläggande tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser inom de två världsreligionerna hinduism och buddism.

- göra jämförelser mellan de olika världsreligionerna
- visa på samband mellan olika religioner

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:
- se filmer
- ha klassrumsdiskussioner

- arbeta med faktatexter och instuderingsfrågor/ arbetsblad
- genomföra prov

Vi kommer att bedöma...

Vi kommer att bedöma hur du arbetar på lektionerna, din delaktighet i diskussioner samt proven. 

Vi kommer att titta på om du
- har grundläggande faktakunskaper kring världsreligionerna
- kan resonera om likheter och skillnader mellan olika religioner
- kan se samband mellan olika religioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
RE-1. Världsreligionerna
Har kunskaper om heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler och för resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
RE-2. Samband mellan tankar och uttryck
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
RE-3. likheter och skillnader
Eleven visar sina kunskaper om religionerna det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader.
Eleven visar sina kunskaper om religionerna genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Eleven visar sina kunskaper om religionerna genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader.
RE-4. Källhantering
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.