Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys åk 4-6

Skapad 2018-04-11 10:31 i St Mellby skola Alingsås
Detta är en planering som beskriver ett arbetsområde där eleverna arbetar med bildanalys och skapar egna verk. Planering som används k-dag 1/3-16
Grundskola 4 – 6 Bild
Tillsammans tränar vi på att se vilket budskap ett konstverk kan skildra. Vi kommer att utgå i från Marc Chagall "Det flygande paret" och föra resonemang om uttryck och innehåll i bilden. Vi kommer att träna på att göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. Vi kommer bland annat att diskutera vilket syfte bilden har och hur bilden är uppbyggd.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Elevdel:

Konstverket "Det flygande paret" av Marc Chagall har satt i gång tankar hos många människor runt om i världen. Vad vill bilden säga? Vad känner du inför konstverket? Dessa frågor kommer vi att resonera kring och du kommer också att få arbeta med akvarellteknik.

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • utifrån ett konstverk kunna göra en bildanalys.
 • skapa egen bild som liknar ett bestämt konstverk.
 • använda akvarellteknik.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • göra en bildanalys av en konstbild då du resonerar utifrån innehåll, uttryck, kopplingar och funktion.
 • göra en egen version av konstverket "Det flygande paret" som förmedlar ett budskap. Du använder dig av akvarellfärger.
 • använda dig av akvareller för att få fram nyanser.

Undervisning:

Tillsammans tränar vi på att se vilket budskap ett konstverk kan skildra. Vi kommer att utgå i från Marc Chagall "Det flygande paret" och föra resonemang om uttryck och innehåll i bilden. Vi kommer att träna på att göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. Vi kommer bland annat att diskutera vilket syfte bilden har och hur bilden är uppbyggd.

Vad föreställer bilden? (innehåll)

Vilka känslor väcker bilden? (uttryck)

Hur har man gjort för att ge bilden det uttrycket? Hur är bilden uppbyggd? (uttryck)

Vad kommer man att tänka på när man ser bilden? (kopplingar)

Vilket syfte har bilden? (funktion)

Analysarbetet avlutas med att du får en annan bild som du ska göra en bildanalys av.

Du kommer också att få arbeta med att få fram olika färgnyanser med hjälp utav tekniken akvarell. Det kommer vi att träna på genom att exempelvis se hur många olika nyanser kan du få fram genom att späda färgen med mer eller mindre vatten.

Du kommer att få göra ett eget konstverk med akvarell som uttrycker en känsla eller ett budskap. Sedan gör du en bildanalys av en kamrats bild. En kamrat gör samma på din bild.

Avslutningsvis kommer du att få göra din egna version av "Det flygande paret" i akvarell som förmedlar en känsla eller ett budskap.

Uppgifter

 • Uppgift: Bildanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Bild åk6

Huvudkriterier

F
E
C
A
Förmåga att framställa bilder med hjälp av grundläggande baskunskaper
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt, för att skapa olika uttryck.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder, som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser. Du använder ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer, så budskapet framgår. Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt, för att skapa olika uttryck. Du kan också kombinera olika bildelement på ett relativt väl sätt.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder, som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser. Du använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer, så budskapet framgår. Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt, för att skapa olika uttryck. Du kombinerar olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att kunna kommunicera, förstå, tolka, kritiskt granska och reflektera kring egna och andras bilder
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden under arbetsprocessen
Du kan delvis utveckla egna idéer inom olika ämnesområden både i samtida och historiska bilder under arbetsprocessen
Du kan utveckla egna idéer inom några ämnesområden i bildskapandet, genom att återanvända samtida och historiska bilder och kan bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Förmåga att finna kreativa lösningar
Under arbetsprocessen bidrager du till att formulera och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med bearbetning leder framåt. Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och bildarbetets kvalitet.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvalitet i ditt bildskapande.
Kunskap om utmärkande drag inom konst, populärkultur, arkitektur och design under olika historiska epoker
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer. Du kan göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer. Du kan göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer. Du kan göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: